صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
مدیر صندوق اردبیل در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل:

اطلاع‌رسانی به جامعه هدف یک ضرورت است

رضا عبداللهی ، مدیر صندوق اردبیل ضمن تقدیر از تلاشهای خبرنگاران رسانه‌ها گفت: رسانه‌های استان تعامل بسیار خوبی با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان دارند و انتظار می‌رود برای شتاب دادن به افزایش ضریب نفوذ بیمه در کانون‌های تلاش و تولید، بیش از پیش صندوق را همراهی کنند.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، رضاعبدالهی، مدیر صندوق  بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اردبیل در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل با تاکید بر اینکه اطلاع‌رسانی به جامعه هدف یک ضرورت است، گفت: گسترش و پراکندگی جامعه هدف صندوق باعث شده است اطلاع‌رسانی از اهداف، ماموریت‌ها و مزایای صندوق به صورت جامع صورت نگیرد و رسانه‌ها و بخصوص صداوسیما با تولید محتوا در راستای ترویج فرهنگ بیمه، اعتمادسازی، گفتمان مشارکت و توسعه و همچنین اطلاع‌رسانی از مزایا و خدمات صندوق، می‌تواند یاریگر صندوق در تبیین و تشریح اهداف و ماموریت‌ها باشد.

 

رضا عبداللهی ضمن تقدیر از تلاشهای خبرنگاران رسانه‌ها گفت: رسانه‌های استان تعامل بسیار خوبی با صندوق بیمه اجتماعی روستائیان استان دارند و انتظار می‌رود برای شتاب دادن به افزایش ضریب نفوذ بیمه در کانون‌های تلاش و تولید بیش از پیش صندوق را همراهی کنند.

وی با اشاره به اینکه صندوق تمام توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به کار بسته است، افزود: توسعه بیمه اجتماعی مستلزم مشارکت بیشتر روستائیان است تا زمینه برای حرکت‌های توسعه‌ای در این زمینه فراهم شود.

عبداللهی نقش بیمه اجتماعی روستایی در توسعه پایدار را یادآور شد و تصریح کرد : افزایش رفاه اجتماعی روستائیان یک ضرورت است و  بدون تردید توسعه بیمه اجتماعی در جامعه هدف، کانون‌های تلاش و تولید را پویاتر و ضمن تثبیت روستائیان در روستاها موجب بازسازی و آبادانی روستاها خواهد شد.

 

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل نیز در این نشست با اشاره به اینکه تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از خدمات ارزشمند نظام است، افزود: خدمات صندوق در جامعه هدف کاملا ملموس و موثر است و صدا و سیمای مرکز اردبیل در راستای تبیین اهداف و برنامه‌های صندوق بیش از پیش در کنار صندوق بیمه اجتماعی روستائیان خواهد بود.

دکتر علی ملااحمدی با بیان اینکه نقش برجسته روستائیان، عشایر و کشاورزان در توسعه و استقلال اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست، افزود: با بسترسازی و گسترش چتر حمایتی بیمه اجتماعی در روستاها و مناطق عشایری می‌توان سنگر تولید  را تقویت و جهادگرن عرصه تلاش و تولید را به آینده امیدوارتر کرد.


| شناسه مطلب: 3124

تعداد بازدید: 2962 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران