صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر سیستان و بلوچستان:

بخشداران می‌توانند با گسترش پوشش بیمه اجتماعی نقش موثری در توسعه اقتصادی داشته باشند

امان الله شاقوزایی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر سیستان و بلوچستان در نشست بخشداران سراسر استان، اظهار داشت: بخشداران می‌توانند با گسترش پوشش بیمه اجتماعی نقش موثری در کاهش فقر و توسعه اقتصاد خانوارهای روستایی و عشایری داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، امان الله شاقوزایی، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر سیستان و بلوچستان در نشست بخشداران سراسر استان، اظهار داشت: بخشداران می‌توانند با گسترش پوشش بیمه اجتماعی نقش موثری در کاهش فقر و توسعه اقتصاد خانوارهای روستایی و عشایری داشته باشند.

 

شاقوزایی با بیان اینکه توسعه بیمه اجتماعی و ارائه خدمات به روستائیان، عشایر و دیگر مشمولین صندوق بیمه اجتماعی مستلزم حمایت و همراهی بخشداران،دهیاران و شوراها است، گفت: یکی از مهمترین روش‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به جامعه هدف اجرای طرح ده گردشی و ارتباط چهره‌به‌چهره است که در گسترش پوشش بیمه اجتماعی تاثیر بسزایی دارد.

 

وی با تشریح شرایط و مزایای عضویت افراد در صندوق بیمه اجتماعی، بیان داشت: صندوق بیمه اجتماعی یکی از ارزنده‌ترین خدمات نظام برای اقشار زحمتکش و مولد است و روستائیان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت می‌توانند از با عضویت در این صندوق و برخورداری از مزایای آن، آسایش و رفاه خود را در آینده تضمین کنند.

 

شاقوزایی افزود: گسترش و توسعه بیمه اجتماعی می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی استان و همچنون بهبود وضعیت معیشتی خانوارها را به دنبال داشته باشد و دفاتر کارگزاری در سراسر استان آماده پذیرش و ثبت نام مشمولین هستند.