صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

حضور کارگزاران استان سمنان در مراکز خرید گندم تعاونی روستایی

کارگزاران استان سمنان با حضور در مراکز خرید گندم تعاونی روستایی نسبت به شناسایی کشاورزان و گندمکاران فاقد پوشش بیمه و معرفی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر برای جامعه هدف اقدام نمودند.

به گزارش روابط‌عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، فرزاد مدیر، سمنان بیان کرد، همزمان با فعالیت مراکز خرید گندم، فرصت مناسبی برای شناسایی کشاورزان و گندمکاران فاقد پوشش بیمه اجتماعی  ایجاد شد که به معرفی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر پرداخته شود.

 

با همکاری سازمان تعاونی روستایی استان سمنان، بنر های تبلیغاتی صندوق بیمه در مراکز خرید گندم نصب و با حضور کارگزاران در این مراکز نسبت به شناسایی گندمکاران فاقد پوشش بیمه و ارائه بروشورهای تبلیغاتی جهت معرفی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر اقدام شد.


| شناسه مطلب: 3169

تعداد بازدید: 1407 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران