صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

انتشار مجموعه قوانین و مقررات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر سال ۱۳۹۳

آخرین مجموعه قوانین و مقررات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر منتشر شد.

آخرین مجموعه قوانین و مقررات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر ، معاونت  فنی در راستای انجام وظایف خود مبنی بر تهیه و انتشار مجموعه های قوانین و مقررات  ، بخشنامه ها و دستورالعمل های صندوق این موارد را قالب فایل  pdf تهیه و منتشر نموده است.

گفتنی است حجم بسیار زیاد  مطالب مجموعه  فوق الذکر که ناشی از درج قوانین و مقررات متعدد و همچنین آرا و نظرات گوناگون در آن می باشد، موجب شده مجموعه ای با  غنای بالا گردآوری شود که برای علاقه مندان قابل استفاده است.

مجموعه فوق به گونه ای تنظیم شده است که مخاطبان عام و خاص چنین مجموعه هایی از آن به نحو مناسب بهره مند شوند.

لازم به ذکر است چاپ این مجموعه در قطع جیبی در دست اقدام است.
نظرات کاربران (4)