نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
اسدالله رازانی، رئیس هیات مدیره صندوق :

خدمات بیمه ای، اوج ارائه خدمات به روستائیان و عشایر است 

رازانی افزود: ماموریت صندوق ارائه خدمات خاص بیمه ای و بازنشستگی و از کارافتادگی به جامعه بزرگ روستائیان و عشایر کشور است.

رئیس هیات مدیره صندوق در مراسم گردهمایی روستائیان و عشایر گفت :توسعه آموزش در روستاها، راه روستایی، خدمات عمومی برق، گازرسانی و بهداشت در چهار دهه اخیر توسعه و کیفیت زندگی این اقشار را بدنبال داشته است و صندوق بازنشستگی روستائیان در واقع اوج ارائه خدمات است.

رازانی افزود: ماموریت صندوق ارائه خدمات خاص بیمه ای و بازنشستگی و از کارافتادگی به جامعه بزرگ روستائیان و عشایر کشور است. 

وی با اشاره به اینکه در شاخص های توسعه انسانی در سطح جهان،  ارائه خدمات بیمه ای به روستائیان از بخش های مهم است، گفت :جمعیتی که طی این 14سال حداقل یکبار بیمه صندوق را داشته اند حدود 1میلیون و 600هزار نفر را شامل می شود و عدد بیمه شده فعال صندوق در حال حاضر حدود یک میلیون و 100هزار نفر هستند. 

 

70درصد پرداخت‌ها توسط دولت 

رئیس هیات مدیره این صندوق  در ادامه این گردهمایی گفت : یک سوم حق بیمه توسط افراد بیمه شده روستایی و حدود 70درصد توسط دولت پرداخت می‌شود. 

وی در ادامه بیان کرد: برآورد ما افزایش 200هزار نفری برای بیمه شدگان سال آینده است. 

افراد بین 18سال تا 50سال را در صندوق می توان تحت پوشش قرار داد که 6میلیون و 600هزار نفر دیگر از روستائیان و عشایر، جمعیت بالقوه برای بیمه شدن هستند و برنامه ریزی صندوق تحت پوشش قرار دادن این جمعیت است. 

رازانی خاطرنشان کرد :انجام فرآیند بیمه شدن از طریق کارگزاری های صندوق در سطح کشور انجام می شود. 

در سطح کشور 1800کارگزار مشغول به فرایند بیمه ای افراد هستند. 

رازانی ادامه داد:حق بیمه سهم دولت برای افراد تحت پوشش حدود هزار و 100میلیارد تومان است که تخصیص بودجه سال‌جاری از طرف دولت حدود 500میلیارد تومان بوده است. 

وی در خاتمه گفت:ارتقای وضعیت نیروی انسانی برای ارائه خدمات بهینه در دستور کار صندوق قرار دارد.


| شناسه مطلب: 3268

تعداد بازدید: 322 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران