نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

آشنایی با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

صندوق ارائه  دهنده خدمات بیمه اجتماعی به کشاورزان، روستاییان و عشایر در راستای کاهش فقر‌، بهبود زیر ساخت‌های اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

تاسیس صندوق بیمه های اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر  گامی مهم در سیاستگذاری  رفاهی دولت جمهوری اسلامی،  در جهت کاهش فاصله طبقاتی جمعیت روستایی و شهری، کاهش محرومیت و گسترش عدالت اجتماعی به شمار می رود.


اهداف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در راستای تحقق اهداف والای نظام جمهوری اسلامی و خواسته های بحق مردم تاسیس شده است، از آن جمله :

 

1. اصل‏ سوم: دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:

بند 12 : پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.

 

2.اصل‏ بیست و نهم: برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.
 


ویژگی‌های خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

- پرداخت دو برابر سهم بیمه‌شده توسط دولت

- امکان نقل و انتقال سوابق بیمه‌شده

- دریافت مستمری پیری پس از 15 سال پرداخت حق بیمه و داشتن 65 سال سن

 

 


| شناسه مطلب: 330

تعداد بازدید: 30635 | آخرین بازدید: