صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

میدری اعلام کرد: اطلاعات کدملی افراد در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مبنای شناسایی مشمولین طرح حمایت معیشتی + فیلم


| شناسه مطلب: 3330

تعداد بازدید: 1418 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران