در حال بارگذاری ...

آشنایی با معاونت امور اقتصادی، برنامه‌ریزی، بودجه و انفورماتیک

 

 

 

معاون : سعید نایب

 

تحصیلات :  دکترا اقتصاد بین الملل وسنجی

سوابق شغلی:عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مشاور مدیرعامل در امور اقتصادی وسرمایه گذاری هلال احمر

رئیس هیئت مدیره سیمان شرق

معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

 

 

وظایف معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی

 

معاونت اقتصادی وبرنامه‌ریزی زیر‌نظر مستقیم مدیر‌عامل صندوق انجام وظیفه کرده و اهم وظایف آن که با همکاری سایر واحدهای ذی‌مدخل صندوق صورت می‌گیرد بشرح زیر است:

 

 • اهتمام در توجه جدی به مسائل و مشکلات فرا‌روی صندوق، ساز‌و‌کارهای اقتصادی و اجتماعی، لحاظ ضروریات و تحولات، قوانین و مقررات، نیروی کار، محدودیت تأمین منابع لازم، انتظارات و ارزش‌های فکری جامعه بیمه‌شدگان، در جهت تخصیص مناسب در قالب برنامه‌ریزی کلان صندوق .
 • نظارت عالی بر حسن اجرای امور در حوزه معاونت، به منظور حصول اطمینان از انجام بهینه و مطلوب وظایف محوله و استفاده کارا و مؤثر از نیروی انسانی موجود.
 • اهتمام در حفظ و ارتقاء ارزش ذخائر (نقدی و غیر نقدی) دارائی‌های صندوق.
 • مسئولیت حسن اجرای مصوبات هیات امنا و هیأت مدیره صندوق در حوزه معاونت .
 • هدایت فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی چگونگی بسیج و تجهیز منابع وجوه و آماده نگهداشتن سرمایه‌ها و  پیش بینی جهت تبدیل بهموقع آنها به نقدینگی در مواقع بحرانی.
 • هدایت فعالیت‌های مربوط به برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه و تهیه بودجه صندوق جهت ارائه به هیات امنا.
 • تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک در صندوق
 • استقرار نظام ارزیابی برنامه استراتژیک
 • تدوین مدل تخصیص دارایی‌ها و بازنگری آنها در شرایط مختلف
 • اهتمام در جهت ایجاد و ارتقاء ارتباطات دو سویه و تعاملات فی‌مابین صندوق و شرکت‌های تابعه به منظور کسب اطلاعات مورد نیاز در جهت پیشبرد سیاست‌های صندوق.
 • اتخاذ تدابیر لازم در خصوص سامانه‌های گزارشگیری و گزارش در سطح معاونت .
 • راهبری و هدایت امور مربوط به تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های حوزه تابعه.
 • برنامه‌ریزی و راهبری فعالیت‌های مطالعاتی بهمنظور شناسایی و تعیین شاخص‌ها و  پارامترهای مؤثر بر فعالیت شرکت‌ها، میزان تغییر‌پذیری پارامترها به منظور پیش‌بینی شاخص‌های عملکردی (فعالیتی) بودجه در فرمت‌های اطلاعاتی مورد نیاز بودجه شرکت‌ها.
 • برنامه‌ریزی مناسب جهت حضور نمایندگان معاونت در مجامع و پیگیری جهت صدور احکام نمایندگان مزبور.
 • بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی و عملکرد شرکت‌ها و سایر موارد مورد نیاز همسو با اهدا‌ف و راهبردهای صندوق.
 • ارائه گزارش مدیریتی جهت اخذ تصمیم توسط مقامات ذی‌صلاح و پیگیری برگزاری مجامع و انجام تکالیف مجامع.
 • راهبری فعالیت‌های مربوط به بررسی الگوهای شرکت‌داری و سیستم بهینه مدیریت شرکت‌ها و اداره آنها با توجه به تجربیات ملی و دیدگاه‌ها و تجارب جهانی.
 • راهبری فعالیت‌های مربوط به پیگیری در خصوص وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌ها و استفاده از حق تقدم سهام متعلقه.
 • بررسی توانایی‌های "مدیریتی، اقتصادی، مالی وفنی" در تعیین تیم‌های مدیریتی بمنظور اداره اقتصادی شرکت‌ها جهت ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذیصلاح.
 • تهیه و تنطیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه تابعه جهت تصویب مراجع ذیصلاح و ارائه طریق واحدهای ذیربط در زمینه اجرای موارد مذکور.
 • تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه و تطبیق آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق.
 • مطالعه و بررسی در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنایع، معادن، کشاورزی، خدماتی، بازرگانی و تجزیه و تحلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی جهت استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تعیین و اعمال ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری‌ها.
 • مطالعه و بررسی در خصوص فعالیت در بازار بورس و اوراق بهادار به منظور خرید سهام و اوراق بهادار مناسب با توجه به حفظ مصالح اقتصادی صندوق و در جهت ارتقاء ذخایر.
 • مطالعه مستمر در جهت یافتن زمینه‌های همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها، صندوق‌ها وسایر نهادها.
 • تهیه وتنظیم نشریات آماری با توجه به اطلاعات مورد نیاز واحدهای صندوقی و ذی‌نفعان.
 • انجام فعالیت‌های مربوط به استقرار و بهنگام‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی با همکاری واحدهای ذیربط به منظور ارائه اطلاعات آماری صحیح حسب نیاز واحدهای صندوق.
 • تهیه بیلان و محاسبات اکچوئری صندوق و تهیه گزارشات موردی آثار تغییر پارامترهای محیطی بر این محاسبات
 • بررسی آخرین یافته‌ها و دستاوردهای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی خارج از کشور بهمنظور کسب تجربیات و استفاده بهینه از آنها با هماهنگَی و تشریک مساعی واحدهای ذیربط.
 • تدوین گزارشات کارشناسی مورد نیاز جهت تصمیم‌گیری در هیات مدیره صندوق
 • تدوین فرآیندهای سازمانی و نقشه‌های مرتبط
 • نظارت و پیگیری فعالیت‌های مربوط به وصول مطالبات (تسهیلات، سود، جرائم) از شرکت‌های تحت مدیریت و سرمایه‌پذیر
 • راهبری فعالیت‌های مطالعاتی و مهندسی مجدد از طریق امکان سنجی ایجاد شرکت‌های مادر برای فعالیت‌های مختلف

 

معاونت امور اقتصادی، برنامه‌ریزی، بودجه و انفورماتیک صندوق بیمه اجتماعی شامل سه اداره‌کل مجامع، سرمایه‌گذاری و ذخایر و برنامه ریزی و بودجه و آمار و فناوری اطلاعات می‌شود که  هریک  دارای وظایف متفاوتی هستند.

 

وظایف اداره کل مجامع، سرمایه‌گذاری و ذخایر

 

 • پیشنهاد پارامترهای اصلی موثر بر سرمایه‌گذاری صندوق(جریان نقد ورودی و خروجی، حداقل بازده قابل قبول، حاکثر ریسک قابل تحمل در فرصت های‌سرمایه‌گذاری)
 • تدوین بیانیه ریسک سرمایه‌گذاری صندوق
 • تعیین حداقل جریان نقد ورودی هر سرمایه‌گذاری بر اساس استراتژی سرمایه‌گذاری و بیانیه ریسک 
 • پیشنهاد سیاست‌های تخصیص منابع در جهت بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری صندوق
 • بررسی و ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جهت بسیج و تجهیز منابع وجوه و آماده نگهداشتن سرمایه‌ها و پیش‌بینی جهت تبدیل به‌موقع آنها به نقدینگی در مواقع بحرانی
 • برنامه‌ریزی و راهبری فعالیت‌های مطالعاتی به منظور شناسایی و تعیین شاخص‌ها و پارامترهای مؤثر بر فعالیت شرکت‌ها، میزان تغییر‌پذیری پارامترها به منظور پیش‌بینی شاخص‌های عملکردی(فعالیتی) بودجه در فرمت‌های اطلاعاتی مورد نیاز بودجه شرکت‌ها
 • مطالعه و بررسی در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنایع، معادن، کشاورزی، خدماتی، بازرگانی و تجزیه و تحلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی جهت استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تعیین و اعمال ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری‌ها
 • مطالعه و بررسی در خصوص فعالیت در بازار سرمایه به منظور خرید سهام و اوراق بهادار مناسب با توجه به حفظ مصالح اقتصادی صندوق و در جهت ارتقاء ذخایر
 • تهیه چارچوب طرح کسب و کار و طرح توجیهی جهت بررسی طرح‌های پیشنهادی
 • تهیه طرح کسب و کار و طرح توجیهی برای طرح‌های تعریف شده در سطح شرکت
 • اندازه‌گیری ریسک فاصله‌ای هر طرح در کل پرتفلیو
 • تدوین گزارشات کمی بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری
 • بررسی جریان نقدی صندوق و شرکت‌های تابعه و تعیین میزان اهمیت صنایع و شرکت‌ها در کل جریانات نقدی صندوق
 • ارزیابی و اندازه‌گیری ریسک شرکت‌ها و طرح‌ها و تاثیر هر یک بر میزان جریان نقدی صندوق با ارائه پروفایل ریسک صندوق به صورت دوره‌ای
 • اندازه‌گیری ارزش در معرض خطر و نقطه بحرانی صندوق و شرکت‌های تابعه و تعیین مقادیر پارامترها در نقطه بحرانی
 • همکاری با مبادی ذیربط در خصوص شرایط واگذاری شرکت‌ها و اظهار نظر بر اساس پروفایل ریسک و بازده دارای و بازده و ریسک فاصله‌ای و ارزش‌گذاری آن
 • تحلیل و پیشنهاد دامنه تغییرات احتمالی در متغیرهای تاثیر گذاری بر جریان نقدی و ریسک
 • تدوین گزارشات و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس ارکان استراتژیک سرمایه‌گذاری
 • تدوین معیارها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد مرتبط با بازده و ریسک
 • تبیین نیازها و ظرفیت های سرمایه گذاری
 • تسهیل فعالیت، شناسایی و جلب مشارکت متقاضیان جدید سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری
 • پیشنهاد اولویت‌بندی و انتخاب فرصت‌های جدید مناسب در چارچوب نیازمندی‌های سرمایه‌گذاری
 • تدوین طرح توجیهی امکان سنجی فنی- اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری از طریق ارزیابی و تکمیل داده‌های طرح
 • بررسی طرح توجیهی سرمایه‌گذاری از منظر کفایت اطلاعات و انطباق با نیازمندی‌های طرح توجیهی در صندوق
 • پیشنهاد ارجاع ایده‌ها یا طرح‌های سرمایه‌گذاری موجود به شرکت‌های فرعی و تعامل با این شرکت‌ها به منظور تکمیل مراحل توسعه و ارزیابی طرح
 • بررسی و پیشنهاد اولویت طرح‌ها جهت تصویب و تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری
 • تدوین طرح تامین مالی پروژه های مصوب از طریق برقراری تعاملات اثر بخش با مبادی ذیربط
 • تهیه برنامه زمان‌بندی تزریق منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح
 • تهیه گزارش ارزیابی عملکرد طرح و پیشرفت آن
 • پیشنهاد شرایط قرارداد با سرمایه‌گذاران، مشارکت کنندگان، سرمایه‌پذیران و ...
 • جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بازار، ابعاد فنی و ... به منظور تکمیل بررسی‌های فنی-اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری
 • اعلام نیازمندی‌های طرح توجیهی به شرکت تابعه و همکاری با آن برای استفاده از بانک اطلاعات سرمایه‌گذاری موجود در صندوق
 • انجام پیگیری‌های لازم جهت محاسبه قیمت مبنای مزایده و واگذاری شرکت‌های سرمایه‌پذیر در صورت وجود مصوبه خروج از سرمایه‌گذاری
 • راهبری فعالیتهای مربوط به پیگیری در خصوص وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌ها و استفاده از حق تقدم سهام متعلقه
 • ارائه گزارش مدیریتی جهت اخذ تصمیم توسط مقامات ذی‌صلاح پیگیری  برگزاری مجامع و انجام تکالیف مجامع
 • برنامه‌ریزی مناسب جهت حضور نمایندگان صندوق در مجامع و پیگیری جهت صدور احکام نمایندگان مزبور

 

 

وظایف اداره کل برنامه ریزی و بودجه

 • ارکان جهت‌ساز استراتژی‌‌های صندوق (چشم‌انداز، اهدف، ارزش‌های محوری و بیانیه ماموریت)
 • تدوین استراتژی‌های صندوق
 • تدوین برنامه‌های عملیاتی  معطوف به استراتژی‌ها
 • تدوین اهداف راهبردی
 • تدوین نقشه استراتژی
 • تدوین شاخص‌های کمی مرتبط با اهداف و برنامه‌های عملیاتی
 • پیاده‌سازی نظام ارزیابی کارت امتیازی متوازن (BSC) 
 • تدوین برنامه زمانبندی اجرای برنامه عملیاتی و مشخص کردن مالک
 • ارزیابی اجرای استراتژی‌ها و پایش برنامه‌ها در مقاطع سه ماهه
 • مشخص کردن فرایندهای اصلی سازمان و تدوین شناسنامه آنها (مالک، همکار، نقطه شروع ، نقطه پایان، دوره زمانی، فلوچارت گردش کار و ...)
 • مطالعه، بررسی و تبیین قوانین، مقررات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ... در قالب گزارش‌های مستمر، معتبر و به موقع
 • تدوین و یا بازنگری گزارش شناخت کسب و کار (تحلیل محیط کلان و نزدیک  کسب و کار، دورنمای بازار محصول و خدمات ، تحلیل عوامل کلیدی موفقیت و تجزیه تحلیل دوره محصول و تکنولوژی و...)
 • تدوین مدل پیشنهادی تخصیص منابع با توجه مطالعات شناخت صنعت و کسب و کارها
 • تدوین مفروضات بودجه
 • تدوین بودجه مبتنی بر  برنامه و مطابق با وجه مالی کارت امتیازی متوازن
 • ارزیابی بودجه در مقاطع سه ماهه و تشریح دلایل انحراف
 • برنامه‌ریزی جهت  استقرار نظام محاسبات بیمه سنجی (اکچوئری)
 • برنامه‌ریزی جهت توسعه جامعه هدف
 • تدوین چارچوب برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و ابلاغ سیاست‌ها برای شرکت‌های زیر مجموعه
 • ارزیابی دوره‌ای برنامه و بودجه شرکت‌ها

 

 

وظایف اداره کل آمار و فناوری اطلاعات

 • بررسی اسناد بالا دستی صندوق و فاوا کشور
 • تدوین اهداف‌، سیاست‌ها و برنامه‌ها در حوزه فاوا و ابلاغ به واحدهای ذیربط
 • کنترل و نظارت بر حسن انجام برنامه‌ها
 • بازنگری و بهبود برنامه‌ها
 • همکاری با سایر سازمان‌ها و ادارات ذیربط
 • برونسپاری طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای
 • تدوین ضوابط و شرایط انتخاب پیمانکاران
 • بررسی و رفع نیازهای جدید فاوا
 • مدیریت‌، برنامه‌ریزی و کنترل طرح‌ها و پروژه‌های فاوا
 • نظارت بر نحوه انجام وظائف پرسنل فاوا و ارزیابی مستمرعملکرد کمی و کیفی آن‌ها
 • شرکت در سمینارها و جلسات علمی به منظور ارتقای دانش در زمینه فاوا
 • ارائه آموزش‌های لازم به کاربران جهت ارتقای دانش آنها در زمینه فاوا
 • تهیه و تدوین ضوابط و استانداردها در خصوص تأمین سیستم‌های جامع نرم افزاری و نظارت بر حسن انجام آن‌ها
 • تحلیل‌، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های جامع نرم‌افزاری و پایگاه‌های اطلاعاتی جدید مورد نیاز
 • ارتقای سیستم‌های نرم‌افزاری و پایگاه‌های اطلاعاتی موجود متناسب با نیاز صندوق
 • یکپارچه‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری موجود و آتی صندوق
 • نگهداری و پشتیبانی از سیستم‌های نرم‌افزاری و پایگاه‌های اطلاعاتی
 • تهیه و تدوین ضوابط و استانداردها در خصوص تأمین تجهیزات سخت‌افزاری و نظارت بر حسن انجام آنها
 • سازماندهی‌، برنامه‌ریزی و کنترل تجهیزات سخت افزاری به منظور استفاده بهینه از آن‌ها
 • بررسی و پیش‌بینی نیازهای سخت‌افزاری با توجه به طرح‌های جاری و آتی صندوق
 • نصب و راه‌اندازی و پیکربندی و نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات سخت‌افزاری صندوق
 • ارتقای تجهیزات سخت‌افزاری موجود
 • شناسایی مشخصات و تهیه شناسنامه تجهیزات سخت افزاری
 • نگهداری و پشتیبانی از سایت سرورهای صندوق
 • راهبری ، نگهداری و پشتیبانی از شبکه ارتباطی LAN و WAN
 • راهبری ، نگهداری و پشتیبانی شبکه اینترنت و اینترانت
 • راهبری و پایش امنیت در حوزه فاوا
 • ارائه گزارش عملکرد به مدیرکل فاوا در زمینه فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات
 • تهیه و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی
 • تهیه و ارائه گزارشات و آمارهای تحلیلی برای مدیران ارشد صندوق
 • ثبت، ویرایش و حذف اطلاعات تقسیمات کشوری بر اساس مصوبات وزارت کشور
 • ارائه گزارش عملکرد به مدیرکل فاوا در زمینه فعالیت های حوزه آمار


| شناسه مطلب: 338

تعداد بازدید: 28366 | آخرین بازدید: