صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

همکاری مدیریت گیلان با موسسه توسعه خدمات مالی خرد

جلسه آغاز همکاری مدیریت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر استان گیلان و موسسه توسعه خدمات مالی خرد در استان برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در این جلسه که دکتر هانی عارف مدیر صندوق در استان گیلان، خانم طاهری کارشناس امور اجتماعی بهزیستی استان گیلان و اعضای تسهیل گر 8 شهرستان استان در آن حضور داشتند، بر همکاری طرفین در جهت گسترش پوشش بیمه ای و اجرای تفاهم‌نامه تاکید شد.

 

در ادامه این جلسه مقرر شد فرم معرفی اعضای موسسه توسعه خدمات مالی خرد در استان گیلان، برای کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر جهت عضویت معرفی شدگان برابر مقررات انجام گیرد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران