نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

فراخوان مشارکت در ساخت شرکت ارزش آفرینان صبا

شرکت ارزش آفرینان صبا، چهت مشارکت در ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی، از کلیه سرمایه گذاران توانمند و متخصص در امر ساختمان دعوت می نماید.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران