صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
در راستای توسعه بیمه اجتماعی صورت گرفت

امضای تفاهم‌نامه همکاری با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

در راستای توسعه بیمه اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری فی مابین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اردبیل و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل، در این تفاهم‌نامه که به امضای رضا عبداللهی، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اردبیل و نادر فلاحی مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل رسید، طرفین بر تقویت همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی در راستای توسعه، تعمیم و گسترش پوشش بیمه اجتماعی برای فعالان و صنعتگران شاغل در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی تاکید کردند.

 

لازم به توضیح است در سال گذشته در راستای توسعه بیمه اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور منعقد شده بود و تفاهم‌نامه استانی نیز با استناد به آن تفاهم‌نامه کشوری و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های استان منعقد و اجرای مفاد تفاهم‌نامه نیز توسط طرفین آغاز شد.  
مطالب مرتبط

در راستای توسعه بیمه در جامعه هدف صورت گرفت

امضای تفاهم‌نامه همکاری صندوق با سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
در راستای توسعه بیمه در جامعه هدف صورت گرفت

امضای تفاهم‌نامه همکاری صندوق با سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

در راستای توسعه بیمه اجتماعی و تحقق اهداف، ماموریت‌ها و برنامه‌های صندوق، تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی‌ما‌بین مدیریت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اردبیل و سازمان جهاد کشاورزی این استان منعقد شد.

|

نظرات کاربران