صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

انتصاب جدید در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، مهدی فتحیان به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر‌کل حراست این صندوق منصوب شد.

تعامل سازنده با بدنه صندوق، بهبود ارتباطات و ایجاد رویه های مثبت در مسیر وظایف قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر،‌ از برنامه‌های مدیرکل جدید حراست صندوق است.
مطالب مرتبط

مدیر صندوق در استان مرکزی منصوب شد

مدیر صندوق در استان مرکزی منصوب شد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در حکمی، محمدصادق زهدی گهرپور را به سمت مدیر این صندوق در استان مرکزی منصوب کرد.

|

انتصاب مدیران جدید استان های فارس و مازندران

انتصاب مدیران جدید استان های فارس و مازندران

طی احکامی از سوی محمدرضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر حسن کمالی به عنوان مدیر استان فارس و علی قمی اویلی به عنوان مدیر استان مازندران منصوب گردیدند

|

رستمی:

 فرصت خدمت به جامعه روستایی و عشایری را قدر بدانید
رستمی:

فرصت خدمت به جامعه روستایی و عشایری را قدر بدانید

معتقدم کار در این صندوق و خدمت به جامعه روستایی و عشایر مقدس است. باید این فرصت را غنیمت شمرده و از لحظه لحظه آن استفاده کنیم. با همدلی و همزبانی فرصت بدست آمده برای خدمت به جامعه روستایی و عشایری را قدر بدانید.

|

نظرات کاربران