صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
فرماندار شهرستان همدان مطرح کرد:

بخشداران، گزارش فعالیت‌های خود در حوزه بیمه روستایی را ارائه دهند

فرماندار شهرستان همدان گفت: بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر توانسته است، موجب گسترش عدالت اجتماعی در روستاها و مناطق عشایری شود.

به گزارش روابط‌عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، حسین افشاری در جلسه با مدیران و کارگزاران این صندوق گفت: بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر توانسته عدالت اجتماعی را در روستاها و مناطق عشایری گسترش دهد.

وی تاکید کرد: برطبق برنامه‌ریزی‌های سال 99 باید صد درصد سهمیه بیمه این استان محقق شود. به همین دلیل، بخشداران موظفند گزارش‌های ماهانه خود را به فرمانداری ارائه دهند.

در ادامه این جلسه، مهدی سماواتی مدیر صندوق در استان همدان ضمن ارائه گزارش کاملی از وضعیت بیمه‌ای استان و با اشاره به رتبه اول این استان در توسعه و جذب بیمه گفت: حمایت فرماندار و بخشداران موجب رشد و توسعه بیمه و پوشش حداکثری روستاییان و ماندگاری آنها در روستاها خواهد شد.
مطالب مرتبط

رئیس سازمان تعاون روستایی استان همدان مطرح کرد؛

لزوم توجه به بیمه تعاونی‌های تولیدی روستایی و عشایری
رئیس سازمان تعاون روستایی استان همدان مطرح کرد؛

لزوم توجه به بیمه تعاونی‌های تولیدی روستایی و عشایری

رئیس سازمان تعاون روستایی استان همدان گفت: تعاونی‌های تولیدی روستایی باید بیشتر در حوزه بیمه روستاییان وعشایر تلاش کنند تا روستاییان واجد شرایط از خدمات ارزشمند این صندوق استفاده نمایند.

|

نظرات کاربران