صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

تقدیر شریعتمداری از مدیرعامل صندوق به دلیل «فعال کردن کمیته عالی سیاستگذاری و راهبری و تشکیل دبیرخانه برنامه عملیاتی»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال تقدیرنامه، از علی شیرکانی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به دلیل «فعال کردن کمیته عالی سیاستگذاری و راهبری و تشکیل دبیرخانه برنامه عملیاتی» در این صندوق تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، محمد شریعتمداری در این تقدیرنامه، تقویت و نهادینه‌سازی بیمه‌های اجتماعی را یکی از راهبردهای مهم دولت تدبیر و امید دانست که اهدافی مانند ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه بویژه کارگران و طبقات کم‌درآمد جامعه را دنبال می کند.

 

در ادامه این تقدیرنامه آمده است: تلاش‌های جنابعالی و همکاران محترم در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به «فعال کردن کمیته عالی سیاستگذاری و راهبری و تشکیل دبیرخانه برنامه عملیاتی» بر اساس اهداف و سیاست‌های ترسیمی وزارتخانه، الگوی مناسبی برای سایر سازمان‌ها و صندوق‌های تابعه در برقراری سازوکار مناسب پوشش بیمه‌های اجتماعی برای افراد غیرمزدبگیر و عدالت در دسترسی به بیمه‌های اجتماعی و اصلاح نظام سرمایه‌گذاری است.

 

شریعتمداری در ادامه، افزوده است: معتقدم این برنامه‌ها، در گسترش امنیت روانی و امنیت اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و در تقویت امنیت اقتصادی که از مهمترین مولفه‌های امنیت ملی است، غیر قابل چشم‌پوشی هستند.

 

گفتنی است صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در راستای برنامه‌ریزی هرچه بهتر برای سال 1399، کمیته عالی سیاستگذاری و راهبری و دبیرخانه برنامه عملیاتی این صندوق را در سال گذشته تشکیل داد و برنامه راهبردی سال 1399 را متکی بر ظرفیت و توان مدیران و کارشناسان داخلی صندوق، استخراج و طراحی کرد.
مطالب مرتبط

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور
تامین اشتغال و بیمه روستاییان موجب کاهش مهاجرت به شهرها می شود

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور
تامین اشتغال و بیمه روستاییان موجب کاهش مهاجرت به شهرها می شود

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور گفت: ایجاد اشتغال و تامین بیمه روستاییان موجب ماندگاری در روستاها و کاهش مهاجرت به شهرها می شود.

|

دسترسی نمایندگان مردم کرمان به بانک اطلاعاتی سرپرستان فاقد بیمه استان

دسترسی نمایندگان مردم کرمان به بانک اطلاعاتی سرپرستان فاقد بیمه استان

در پی دیدار مجمع نمایندگان کرمان با مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی؛ مقرر شد که بانک اطلاعاتی کلیه سرپرستان خانوار فاقد پوشش استان جهت پیگیری و سرعت بخشی در بیمه در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

|

درپی تفاهمنامه صندوق بیمه اجتماعی با سازمان بسیج مستضعفین کشور؛

بسیجیان سراسرکشور بیمه می‌شوند
درپی تفاهمنامه صندوق بیمه اجتماعی با سازمان بسیج مستضعفین کشور؛

بسیجیان سراسرکشور بیمه می‌شوند

سردار جعفری گفت: امروزه بیمه یک صنعت است، صنعتی که می‌تواند نقش‌های متعددی را در فعالیت‌ها و ماموریت‌های یک سازمان ایجاد کند و با تفاهمنامه امروز صندوق بیمه اجتماعی در کنار سازمان بسیج، بسیجیان و مشاغل مولد قرار گرفته است.

|

نظرات کاربران