صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

مناقصه عمومی (پیمانکاری)

شرکت ارزش آفرینان صبا درنظر دارد تکمیل عملیات باقیمانده شامل ابنیه - برق و مکانیک پروژه ۴۲ واحدی مسکونی خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. توجه به توضیحات تکمیلی که در فایل ضمیمه آمده، ضروری است.
مطالب مرتبط

مناقصه عمومی (خرید)

مناقصه عمومی (خرید)

شرکت ارزش‌آفرینان صبا در نظر دارد خرید، تست و راه‌اندازی دستگاه‌های چیلر خنک‌کننده پروژه مجتمع مسکونی آجودانیه خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

|

فراخوان مناقصه عمومی

فراخوان مناقصه عمومی

مناقصه عمومی طرح تجمیع، الکترونیکی نمودن و استانداردسازی پرونده بیمه‌شدگان صندوق

|

فراخوان مناقصه عمومی

فراخوان مناقصه عمومی

مناقصه عمومی طرح تجمیع، الکترونیکی نمودن و استانداردسازی پرونده بیمه‌شدگان صندوق

|

نظرات کاربران