صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
به منظور گسترش چتر بیمه‌ای صورت گرفت؛

همکاری مدیریت بوشهر با خدمات کشاورزی و منابع طبیعی عسلویه

مدیر صندوق بیمه استان بوشهر در دیدار با رئیس خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی شهرستان عسلویه، به منظور گسترش پوشش بیمه‌ای قول مساعدت و همکاری داد.

به گزارش روابط ‌عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، کیاوش کازرونی در دیدار با رئیس خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی شهرستان عسلویه، ضمن ارائه کلیاتی از فعالیت‌های صندوق بیمه اجتماعی قول مساعدت و همکاری با  خدمات کشاورزی را جهت تبلیغات گسترده در سطح شهرستان عسلویه، کنگان و جم برای جذب کشاورزان و دامداران ارائه کرد.

 

بر اساس این دیدار مقرر شد کشاورزان و دامداران تحت پوشش خدمات کشاورزی و منابع طبیعی این شهرستان‌ها که فاقد بیمه هستند، به عضویت صندوق درآیند تا در آینده بتوانند از مزایای صندوق بهره‌مند شوند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران