صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
مدیر صندوق استان اصفهان مطرح کرد؛

باید به بیمه‌شدگان نسبت به برخورداری از مزایای صندوق اطمینان داد

مدیر صندوق بیمه اجتماعی استان اصفهان گفت: باید بتوانیم ضمن اضافه نمودن افراد جدید به صندوق، بیمه‌شدگان صندوق را از مزایایی که به آنها تعلق خواهد گرفت مطمئن‌تر کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، مهدی ابارشی درجلسه هم‌اندیشی کارگزاران استان اصفهان ضمن دریافت گزارش عملکرد کارگزاری‌ها به اهداف، سیاست‌ها، راهبردها و انتظارات خود از کارگزاری‌ها اشاره و بر برنامه‌های پیش رو و لزوم ادامه معرفی صندوق به جامعه هدف بیش از گذشته تاکید کرد.

وی افزود: باید بتوانیم ضمن اضافه نمودن افراد جدید به صندوق، بیمه‌شدگان صندوق را نسبت به ادامه بیمه‌پردازی و مزایایی که به آنها تعلق خواهد گرفت مطمئن‌تر کرد.

 در این جلسات هم‌اندیشی که از زمان آغاز به مدیریت جدید صندوق استان اصفهان روزانه برگزار می‌شود، پتانسیل‌های هرمنطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد و سهمیه تکلیفی هر کارگزاری برآن اساس اعلام می‌شود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران