صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

همکاری صندوق بیمه اجتماعی و امور بانوان استانداری بوشهر

امور بانوان استانداری و صندوق بیمه اجتماعی بوشهر تفاهمنامه همکاری امضا می‌کنند.

 

به گزارش روابط ‌عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در جلسه مدیر صندوق استان بوشهر با مدیر کل امور بانوان استانداری بوشهر، مقرر شد با همکاری امور بانوان استانداری بانوان فاقد بیمه شناسایی شده و جهت بیمه شدن به دفتر مدیریت استان ارائه نمایند. 

در پایان این جلسه تندیس پانزدهمین سالگرد تاسیس صندوق از طرف مدیریت استان به مدیر کل امور بانوان استانداری  اهدا گردید.

 

 
مطالب مرتبط

برگزاری جلسه با کارگزاران استان بوشهر

برگزاری جلسه با کارگزاران استان بوشهر

جلسه کارگزاران با مدیر و کارشناسان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر با هدف جذب حداکثری بیمه شدگان در سه ماهه پایان سال 98 و رفع موانع و مشکلات پیش روی کارگزارن برگزار شد.

|

نظرات کاربران