صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

امکان کاهش هزینه دفترچه بیمه سلامت استان اصفهان بررسی می‌شود

به منظور بررسی و کاهش حق بیمه سلامت اعضای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کارگروه ویژه خواهد شد .

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در دیدار مهدی ابارشی با مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان مقرر شد تا به منظور تخفیف در هزینه صدور دفترچه‌های بیمه سلامت برای اعضای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کارگروه ویزه بررسی تشکیل شود.

به همین منظور و در نشست مشترک مدیران استانی صندوق بیمه اجتماعی استان اصفهان و سازمان بیمه سلامت بر لزوم شناسایی صندوق به جامعه هدف و گسترش پوشش بیمه‌ای در استان تاکید شد و مدیر سازمان بیمه سلامت موافقت کرد تا کلیه اطلاعات بیمه‌شدگان خود را جهت ارتباط با مشتری در اختیار مدیریت صندوق در استان قرار دهد.

همچنین در این جلسه به پیشنهاد مهدی ابارشی مقرر است تا تشکیل کارگروهی به منظور کاهش 50 درصدی حق بیمه صدور دفترچه‌های سلامت برای آن دسته از افرادی که در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر عضو و حق بیمه پرداخت نموده‌اند مورد بررسی قرار گیرد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران