نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

معرفی اعضای جدید هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

با حکم دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اعضای جدید هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر معرفی شدند، طی احکام صادره محمد طالبی،رسول سعدی و صمدالله فیروزی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره صندوق جایگزین محسن ایزدخواه، سید عبدالحسین ثابت و هادی رحمتی زاده شدند.

با حکم دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اعضای جدید هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر معرفی شدند، طی احکام صادره محمد طالبی،رسول سعدی و صمدالله فیروزی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره صندوق جایگزین محسن ایزدخواه، سید عبدالحسین ثابت و هادی رحمتی زاده شدند.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر بنا به پیشنهاد مورخ 24 دی ماه 93 هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه و به استناد بند "ج" قانون اصلاح ماده "113" قانون مدیریت خدمات کشور و بند "ب" ماده "17" قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی محمد طالبی ، رسول سعدی و صمد الله فیروزی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره صندوق معرفی گردیدند.

در متن این حکم وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خطاب به اعضای جدید هیات مدیره آمده است:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برحقوق مردم و به تبع آن بر تامین اجتماعی تکیه دارد. از آنجایی که قشر شریف روستائیان و عشایر سرمایه های کشور و از عوامل مهم اشتغال، تولید و استقلال اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران به حساب می آیند،تکریم و ارتقای منزلت ایشان تکلیفی سنگین بر دوش همه دستگاه ها و نهادها بالاخص صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر است. توجه ویژه به سیاست ها و تدابیر دولت تدبیر و امید، و تحقق برنامه های ارائه شده اینجانب به مجلس شورای اسلامی در حوزه رفاه اجتماعی علی الخصوص حمایت ویژه از اقشار کم درآمد و حمایت از تولید و عملیاتی ساختن آن ها از اولویت های وظایف جنابعالی است.

شایان ذکر است اعضای جدید جایگزین محسن ایزدخواه، سید عبدالحسین ثابت و هادی رحمتی زاده شده اند.
مطالب مرتبط

خبرگزاری ایسنا:

معرفی اعضای جدید هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
خبرگزاری ایسنا:

معرفی اعضای جدید هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

با حکم دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای جدید هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر معرفی شدند. طی احکام صادره محمد طالبی، رسول سعدی و صمدالله فیروزی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره …

|

خبرگزاری مهر:

معرفی اعضای جدید هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر
خبرگزاری مهر:

معرفی اعضای جدید هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر

با حکم دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اعضای جدید هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اعضای …

|

خبرگزاری آنا:

معرفی اعضای جدید هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
خبرگزاری آنا:

معرفی اعضای جدید هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

با حکم وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اعضای جدید هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر معرفی شدند. به گزارش گروه اقتصادی آنا، طی احکام صادره محمد طالبی، رسول سعدی و صمدالله فیروزی به عنوان اعضای …

|

نظرات کاربران