صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

دیدار مدیر صندوق استان گلستان با مدیرکل ثبت احوال استان

مدیر صندوق بیمه اجتماعی استان گلستان به منظور تسهیل در روند اخذ استعلامات از ثبت احوال، با مدیرکل این سازمان در استان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، دانیال پولادوند با حضور در اداره کل ثبت احوال با حمیدرضا مطیع مدیرکل این سازمان دیدار و گفتگو کرد. پولادوند در این دیدار جایگاه و کارکردهای صندوق را تشریح و از مدیرکل ثبت احوال استان خواستار همکاری با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در استان شد.

 

در ادامه حمیدرضا مطیع ضمن ارزشمند تلقی کردن فعالیت‌های صندوق، گفت: اداره کل ثبت احوال استان تلاش می‌کند در بستر قانون خدمات خود را به روستائیان و عشایر استان ارائه کند.

 
مطالب مرتبط

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گلستان مطرح کرد؛

فعالیت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر برگ زرینی از خدمات نظام به اقشار محروم است
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گلستان مطرح کرد؛

فعالیت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر برگ زرینی از خدمات نظام به اقشار محروم است

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گلستان گفت: فعالیت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در آینده به توسعه عدالت و رفاه اجتماعی در روستاها و مناطق عشایری می انجامد.

|

نظرات کاربران