صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

نحوه همسان سازی مستمری حقوق بگیران صندوق برای مدیران و کارشناسان استانها تشریح شد

مدیر کل تعهدات قانونی درجلسه‌ای با مدیران و کارشناسان استانی نحوه همسان سازی مستمری حقوق بگیران صندوق را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، عباس باقری در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران و کارشناسان استانها نحوه اعمال همسان سازی، محاسبه و پرداخت معوقات حقوق مستمری بگیران صندوق را تشریح کرد.

مدیر کل تعهدات قانونی گفت: براساس مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه، مستمری، مستمری بگیران صندوق در سال جاری همسان، محاسبه و در روز سه شنبه آبانماه به حساب مستمری بگیران واریز گردید.

باقری با بیان اینکه مبنای همسان سازی، سال برقراری مستمری است، ادامه داد: مستمری، مستمری بگیران صندوق در سال 1399 براساس دو سوم میانگین درآمد مندرج در سطح سال 99 و 98 است.

وی در این ارتباط تصویری با مدیران و کارشناس استانها گفت: مستمری بازماندگان و ازکارافتادگان صندوق براساس دو سوم میانگین درآمد سطوح سال 98 و 99 و مستمری بازنشستگان پیش از موعد بر مبنای سنوات بیمه‌پردازی با میانگین سطوح درآمدی سال 98 و 99 همسان و پرداخت گردید.

 مدیر کل تعهدات قانونی صندوق در ادامه به بیان زوایای مختلف همسان سازی در ترمیم و افزایش حقوق مستمری بگیران صندوق پرداخت و در پایان تاکید کرد که با سیاست همسان سازی میزان مستمری مستمری بگیران صندوق در سطوح مختلف برابر و یکسان شده است.

در پایان این جلسه خانم ملکی رئیس اداره بازنشستگی و بازماندگان به سولات کارشناسان پاسخ داد.
مطالب مرتبط

معاون بیمه‌ای صندوق بیمه اجتماعی مطرح کرد؛

تغییر در صندوق بیمه اجتماعی  پایایی یک سازمان در گرو تصمیمات جمعی است که متکی به فرد نباشد
معاون بیمه‌ای صندوق بیمه اجتماعی مطرح کرد؛

تغییر در صندوق بیمه اجتماعی / پایایی یک سازمان در گرو تصمیمات جمعی است که متکی به فرد نباشد

مراسم تودیع و معارفه سرپرستان جدید صندوق بیمه اجتماعی در استان تهران، با حضور معاون بیمه‌ای و هماهنگی امور استان‌های صندوق برگزار شد.

|

رستمی:

 فرصت خدمت به جامعه روستایی و عشایری را قدر بدانید
رستمی:

فرصت خدمت به جامعه روستایی و عشایری را قدر بدانید

معتقدم کار در این صندوق و خدمت به جامعه روستایی و عشایر مقدس است. باید این فرصت را غنیمت شمرده و از لحظه لحظه آن استفاده کنیم. با همدلی و همزبانی فرصت بدست آمده برای خدمت به جامعه روستایی و عشایری را قدر بدانید.

|

انتصاب معاون  بیمه ای و هماهنگی امور استانها   و مدیرکل وصول حق بیمه و حسابهای انفرادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر

انتصاب معاون بیمه ای و هماهنگی امور استانها و مدیرکل وصول حق بیمه و حسابهای انفرادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر

طی احکامی از سوی محمدرضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر، عباس اورنگ به عنوان معاون بیمه ای و هماهنگی امور استانها و عباس باقری به عنوان مدیرکل وصول حق بیمه و حسابهای انفرادی صندوق منصوب گردیدند

|

نظرات کاربران