صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

بررسی چگونگی عملیاتی نمودن طرح بیمه یک میلیون و چهارصد هزار خانوار روستایی با نهادهای مربوطه استان بوشهر

به منظور عملیاتی نمودن طرح پوشش بیمه ای یک میلیون و چهارصد هزار خانوار روستایی فاقد بیمه در استان بوشهر، مدیر صندوق بیمه اجتماعی این استان با مدیران نهادهای ذینفع دیدار کرد.

به گزارش روابط ‌عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، به منظور اجرای طرح پوشش بیمه‌ای یک میلیون و چهارصد هزار خانوار روستایی و عشایر فاقد بیمه دولت در استان بوشهر، مدیر صندوق در استان بوشهر با مدیرکل بهزیستی، مدیرکل امور بانوان استانداری، معاون کمیته امداد امام، معاون اداره صنعت و معدن، نماینده جهاد کشاورزی مدیر کارگزار شهرستان تنگستان و کارگزار شهرستان جم نشستی برگزار کرد.

در ابتدای این نشست که به منظور اجرای تفاهمنامه‌های موجود با هر بخش صورت گرفت، هر یک از دستگاه‌های مذکور ضمن تقدیر و تشکر از این طرح ارزشمند صندوق در راستای توانمندسازی اقشار ضعیف وحمایت از اقشار کم درآمد و بی بضاعت دستگاه‌های حمایتی همچون سازمان بهزیستی و کمیته امداد به صورت مجزا هر یک توضیحاتی را ارائه نمودند.

در این نشست معاون کمیته امداد امام درخصوص سهمیه 6 هزار نفری سرپرست خانواری که از این سازمان به ستاد معرفی شده‌ توضیحاتی ارائه داد.

در ادامه معاون مدیرکل جهاد کشاورزی در امور بانوان نیز از معرفی تعداد زیادی از بانوان در حوزه کشاورزی جهت بیمه شدن سخن گفت و پس از آن معاون سازمان صنعت ومعدن در خصوص قالیبافان و تعداد زنان قالیباف فاقد بیمه استان سخن گفت و وضعیت معیشتی آنها را تشریح کرد و اجرای این طرح را امری اساسی و بزرگ در راستای توانمندسازی زنان قالیباف دانستند.

درپایان مدیرکل امور بانوان استانداری حمایت کامل خود برای هرچه بهتر اجرای شدن این طرح در استان اعلام کرد.

براساس این نشست مقرر شد به منظور شناسایی و پوشش بهتر افراد فاقد بیمه استان اطلاعات تمامی دفتر کارگزاران استان در اختیار این مجموعه‌ها قرار گیرد تا افراد فاقد بیمه را به کارگزاران معرفی نمایند .

 

 
مطالب مرتبط

در دیدار مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی با استاندار بوشهر مطرح شد؛

پوشش بیمه‌ای رایگان خانوار روستایی و عشایری و همسان سازی مستمری‌ها دو اقدام ارزشمند دولت برای مردم است
در دیدار مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی با استاندار بوشهر مطرح شد؛

پوشش بیمه‌ای رایگان خانوار روستایی و عشایری و همسان سازی مستمری‌ها دو اقدام ارزشمند دولت برای مردم است

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی پوشش بیمه‌ای رایگان خانوار روستایی و عشایری و همسان سازی مستمری‌ها دو اقدام ارزشمند دولت برای مردم دانست.

|

نظرات کاربران