صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

مناقصه عمومی تا تامین، نصب خدمات پس از فروش سامانه نظارت تصویری مجتمع تجاری تفریحی سیوان سنتر

 

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، شرکت ارزش آفرینان صبا در نظر دارد تا تامین، نصب، راه اندازی، تکمیل، مستند سازی، آموزش و خدمات پس از فروش سامانه نظارت تصویری مجتمع تجاری تفریحی سیوان سنتر خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

جزئیات شرکت در این مناقصه در تصویر قید شده است.
مطالب مرتبط

مناقصه عمومی خرید دستگاه دیزل ژنراتور

مناقصه عمومی خرید دستگاه دیزل ژنراتور

  به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، شرکت ارزش آفرینان صبا در نظر دارد تا خرید دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت 200 کیلو ولت آمپر   k.v.a پروژه مجتمع مسکونی ...

|

مناقصه عمومی سناریوی کنترل دود پارکینگهای مجتمع تجاری تفریحی سیوان سنتر

مناقصه عمومی سناریوی کنترل دود پارکینگهای مجتمع تجاری تفریحی سیوان سنتر

  به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، شرکت ارزش آفرینان صبا در نظر دارد تا اجرا و راه اندازی تجهیزات مرتبط به سناریوی کنترل دود پارکینگهای مجتمع تجاری تفریحی سیوان ...

|

مناقصه عمومی خرید دستگاه‌های فن کوئل

مناقصه عمومی خرید دستگاه‌های فن کوئل

  به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، شرکت ارزش آفرینان صبا در نظر دارد تا خرید دستگاه‌های فن کوئل پروژه مجتمع مسکونی آجودانیه خود را از طریق مناقصه عمومی به ...

|

آگهی مناقصه عمومی شماره 2399 شرکت ارزش آفرینان صبا

آگهی مناقصه عمومی شماره 23/99 شرکت ارزش آفرینان صبا

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، شرکت ارزش آفرینان صبا در نظر دارد تا خرید، نصب، راه اندازی، سرویس و نگهداری دستگاههای آسانسور پروژه مجتمع مسکونی آجودانیه خود را به پیمانکار ...

|

آگهی مزایده 22 99 شرکت ارزش آفرینان صبا

آگهی مزایده 22/ 99 شرکت ارزش آفرینان صبا

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، شرکت ارزش آفرینان صبا در نظر دارد خرید یک دستگاه دیزل زنراتور با ظرفیت 200 کیلو ولت  k. v. a  مجتمع مسکونی آجودانیه خود را به ...

|

نظرات کاربران