صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور استانها و کارگزاری‌ها خبر داد؛
برای اولین بار در صندوق بیمه اجتماعی امکان تغییر کد کارگزاری، بیمه شدگان منفصل برای کارگزاران استان فراهم شد

مصطفی شریعتی از امکان تغییرکد کارگزاری، تمدید بیمه شدگان غیر فعال منفصل برای تمام کارگزاری‌ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، مصطفی شریعتی ضمن اعلام خبر امکان تغییر کد کارگزاری، تمدید دوره بیمه شدگان غیر فعال منفصل برای تمام کارگزاری‌ها، افزود: به دلیل اینکه عضویت و تمدید حق بیمه، بیمه شدگان در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر اختیاری است، این امر موجب شده که بیش از 264 هزار و 500 نفر از بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی حق بیمه خود را در موعد مقرر تمدید نکنند.
وی ادامه داد: این مسئله از دو جهت؛ تعیین تکلیف صندوق بیمه اجتماعی در جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان خود( تداوم بیمه پردازی بیمه شدگان شرط اصلی در برخورداری از مزایای صندوق بیمه اجتماعی است) و حفظ بیمه‌شدگان صندوق که موجب ثبات و پایداری صندوق است، برای صندوق بیمه اجتماعی حائز اهمیت است.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور استان‌ها و کارگزاری‌ها تشریح کرد: برابر ضوابط و مقررات صندوق بیمه اجتماعی، کارگزاری‌های موجود در سطح هر استان تنها مجاز به تمدید دوره بیمه شدگان کارگزاری خود بودند و این امر باعث شده بود، چنانچه کارگزاری پیگیری لازم برای تمدید بیمه شدگان صندوق را نداشته باشد سایر کارگزاران فعال نیز مجوز تمدید این بیمه شدگان را نداشته باشند به همین منظور و باتوجه به وظایف ذاتی صندوق بویژه تحقق پوشش یک میلیون چهارصد هزار خانوار بیمه شده فعال صندوق تا پایان سال جاری، برای اولین بار امکان تغییر کد کارگزاری جهت تمدید دوره بیمه‌شدگان غیر فعال منفصل برای تمامی کارگزاری‌های دایر در سطح هر استان از تاریخ 13/12/1399 تا 30/12/1399 فراهم شد.  انتظار می‌رود کارگزاران صندوق از این فرصت مهم حداکثر بهره برداری را داشته باشند.
مطالب مرتبط

مدیر سازمان تعاون روستایی استان گیلان؛

اتحادیه‌های تعاون روستایی مکلف به دریافت کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی شدند
مدیر سازمان تعاون روستایی استان گیلان؛

اتحادیه‌های تعاون روستایی مکلف به دریافت کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی شدند

مدیر سازمان تعاون روستایی استان گیلان گفت: اتحادیه تعاونی‌های تولیدی روستایی در حوزه بیمه روستاییان وعشایر تلاش کنند تا روستاییان از خدمات ارزشمند صندوق بیمه اجتماعی استفاده کنند.

|

نظرات کاربران