صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

برای اولین بار در صندوق بیمه اجتماعی؛
صاحبان مشاغل سبز بیمه شدند

صندوق بیمه اجتماعی برای اولین بار جمع‌کنندگان ضایعات سطل‌های زباله شهری را تحت پوشش بیمه قرار داد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوق بیمه اجتماعی در شهرستان شوش برای اولین بار اقدام به شناسایی و پوشش بیمه رایگان اشخاص جمع کننده ضایعات سطل‌های زباله شهری از طرف صندوق بیمه اجتماعی و یا با کمک خیرین نموده است.

صندوق بیمه اجتماعی این اشخاص را تحت عنوان صاحبان مشاغل سبز معرفی و بیمه نموده است.

 
مطالب مرتبط

مدیر سازمان تعاون روستایی استان گیلان؛

اتحادیه‌های تعاون روستایی مکلف به دریافت کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی شدند
مدیر سازمان تعاون روستایی استان گیلان؛

اتحادیه‌های تعاون روستایی مکلف به دریافت کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی شدند

مدیر سازمان تعاون روستایی استان گیلان گفت: اتحادیه تعاونی‌های تولیدی روستایی در حوزه بیمه روستاییان وعشایر تلاش کنند تا روستاییان از خدمات ارزشمند صندوق بیمه اجتماعی استفاده کنند.

|

نظرات کاربران