صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

مستمری اسفند ماه مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی واریز شد

مدیر کل تعهدات قانونی ، بازنشستگی و مستمری صندوق بیمه اجتماعی از واریز مستمری اسفند ماه مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، عباس باقری ضمن تبریک سال نو و آرزوی تندرستی برای همه هموطنان عزیر به ویژه بیمه شدگان و مستمری بگیران صندوق گفت: عملیات محاسباتی مستمری اسفندماه مستمری بگیران صندوق در چهار تعهد بلند مدت شامل بازنشستگی از پیش از موعد، سالمندی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان انجام و مبلغ مستمری اسفند ماه مستمری بگیران صندوق زودتر از موعد مقرر و در نیمه دوم اسفند ماه به حساب آنها واریز شد.

باقری در ادامه بیان کرد: تعداد کل مستمری بگیران صندوق در اسفند ماه سال جاری 125 هزار و 723 خانوار و مبلغ کل مستمری این ماه نیز 777 میلیارد و 123 میلیون و 66 هزار و 504 ریال است.

مدیر کل تعهدات قانونی صندوق تشریح کرد: از این تعداد 64 هزار و 542 خانوار مستمری بازماندگان، 7 هزار و 249 خانوار مستمری ازکار افتادگی کلی، 48 هزار و 485 خانوار مستمری بازنشستگی پیش از موعد و 5 هزار و 447 خانوار نیز مستمری سالمندی دریافت نمودند.

مدیر کل تعهدات قانونی، بازنشستگی و مستمری صندوق بیمه اجتماعی همچنین اعلام کرد: مستمری اسفند ماه تعداد 26 نفر دانش آموزان حادثه آتش سوزی مدرسه روستای شین آباد و تعداد 8 نفر دانش آموزان حادثه آتش سوزی مدرسه روستای درود زن نیز همزمان با واریز مستمری مستمری بگیران صندوق به حساب آنها واریز شد.  

 
مطالب مرتبط

مدیر سازمان تعاون روستایی استان گیلان؛

اتحادیه‌های تعاون روستایی مکلف به دریافت کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی شدند
مدیر سازمان تعاون روستایی استان گیلان؛

اتحادیه‌های تعاون روستایی مکلف به دریافت کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی شدند

مدیر سازمان تعاون روستایی استان گیلان گفت: اتحادیه تعاونی‌های تولیدی روستایی در حوزه بیمه روستاییان وعشایر تلاش کنند تا روستاییان از خدمات ارزشمند صندوق بیمه اجتماعی استفاده کنند.

|

نظرات کاربران