صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

انتصاب معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و مدیر کل منابع انسانی ، آموزش و پشتیبانی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر

طی احکامی از سوی محمدرضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر، صادق رستم زاده به عنوان معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و عیسی شیرزاده به عنوان مدیر کل منابع انسانی ، آموزش و پشتیبانی صندوق منصوب گردیدند.

طی احکامی از سوی محمدرضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر،  صادق رستم زاده به عنوان معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و عیسی شیرزاده به عنوان مدیر کل منابع انسانی ، آموزش و پشتیبانی  صندوق منصوب گردیدند.

متن احکام رستمی به شرح زیر است:

جناب آقای  صادق  رستم زاده

باسلام

 با توجه به حسن سابقه، تعهد، تجربیات و توانمندیهای جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی "بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر منصوب می گردید.

 امید است با اتکال به خداوند متعال و برنامه ریزی مناسب و تعامل و همکاری با مدیران و کارکنان محترم صندوق و جلب مشارکت آنان در انجام وظایف محوله موفق و مؤید به تأئیدات الهی باشید.

محمدرضا رستمی


جناب آقای  عیسی شیرزاده

باسلام

 با توجه به حسن سابقه، تعهد، تجربیات و توانمندیهای جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "مدیر کل منابع انسانی ، آموزش و پشتیبانی " بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر منصوب می گردید.

  امید است با اتکال به خداوند متعال و برنامه ریزی مناسب و تعامل و همکاری با مدیران و کارکنان محترم صندوق و جلب مشارکت آنان در انجام وظایف محوله موفق و مؤید به تأئیدات الهی باشید.

محمدرضا رستمی
مطالب مرتبط

مدیر صندوق در استان مرکزی منصوب شد

مدیر صندوق در استان مرکزی منصوب شد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در حکمی، محمدصادق زهدی گهرپور را به سمت مدیر این صندوق در استان مرکزی منصوب کرد.

|

انتصاب مدیران جدید استان های فارس و مازندران

انتصاب مدیران جدید استان های فارس و مازندران

طی احکامی از سوی محمدرضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر حسن کمالی به عنوان مدیر استان فارس و علی قمی اویلی به عنوان مدیر استان مازندران منصوب گردیدند

|

نظرات کاربران