در حال بارگذاری ...

جدول سطوح درآمدی سال ۹۷

 

سطح میزان درآمد ماهیانه(ریال) 5% سهم بیمه شده بابت یک ماه (ریال) 5% سهم بیمه شده بابت یکسال (ریال)
1 4,000,000 200,000 2,400,000
2 4,500,000 225,000 2,700,000
3 5,000,000 250.000 3,000,000
4 5,500,000 275,000 3,300,000
5 6,500,000 325,000 3,900,000
6 7,000,000 350,000 4,200,000
7 8,000,000 400,000 4,800,000
8 9,000,000 450,000 5,400,000


| شناسه مطلب: 893

تعداد بازدید: 320690 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران