در حال بارگذاری ...

جدول سطوح درآمدی سال ۹۵

 

سطح میزان درآمد ماهیانه(ریال) 5% سهم بیمه شده بابت یک ماه (ریال) 5% سهم بیمه شده بابت یکسال
1 3,000,000 150,000 1,800,000
2 3,500,000 175,000 2,100,000
3 4,000,000 200,000 2,400,000
4 4,500,000 225,000 2,700,000
5 5,000,000 250,000 3,000,000
6 5,500,000 275,000 3,300,000
7 6,500,000 325,000 3,900,000
8 7,000,000 350,000 4,200,000


| شناسه مطلب: 893

تعداد بازدید: 36557 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران