در حال بارگذاری ...

جدول سطوح درآمدی سال ۹۶

 

سطح میزان درآمد ماهیانه(ریال) 5% سهم بیمه شده بابت یک ماه (ریال) 5% سهم بیمه شده بابت یکسال (ریال)
1 3.500.000 175.000 2.100.000
2 4.000.000 200.000 2.400.000
3 4.500.000 225.000 2.700.000
4 5.000.000 250.000 3.000.000
5 5.500.000 275.000 3.300.000
6 6.000.000 300.000 3.600.000
7 7.000.000 350.000 4.200.000
8 8.000.000 400.000 4.800.000


| شناسه مطلب: 893

تعداد بازدید: 157464 | آخرین بازدید:


نظرات کاربران