صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

اطلاعات تماس

پست الکترونیکی:                     info@roostaa.ir


سامانه پیام کوتاه:                     300027


شماره تماس:                           8468000-021

 

واحد ارتباط مردمی:                 43351-021


آدرس:                                      تهران – میدان هفت‌تیر – ابتدای خیابان بهارشیراز-  پلاک 170


صندوق پستی:                         15745/165


کد پستی:                                 1574844513