صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
توسط مدیرعامل صندوق صورت گرفت

ابلاغ فرآیند ایجاد موسسات کارگزاری صندوق

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، فرآیند ایجاد موسسات کارگزاری صندوق را به مدیران استانی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط‌عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، فرآیند ایجاد موسسات کارگزاری صندوق با توجه به تبصره یک از بند چهار ماده 12 فصل سوم قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین ماده 8 ضوابط اجرایی ماده 9 آیین‌نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و با هدف اجرای صحیح قانون، ارتقاء جایگاه نظارت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، ایجاد ثبات و رضایت‌مندی در کارگزاری‌های صندوق، افزایش رقابت سالم و اقتصادی کردن فعالیت‌های کارگزاران تدوین شده است.

متقاضیان برای مطالعه این دستورالعمل می‌توانند فایل‌های پیوست را دریافت و مطالعه کنند.
نظرات کاربران