صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

دیدار ویدئوکنفرانسی مدیرعامل با رابطان روابط عمومی و تجلیل از حامد شمس، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت 9

دیدار ویدئوکنفرانسی مدیرعامل با رابطان روابط عمومی و تجلیل از حامد شمس، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت 9

شماره فایل: 16718
حجم فایل: 1.01 MB | اندازه تصویر: 1575 * 1050
تعداد بازدید: 9 | آخرین بازدید:

نظرات کاربران