صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

دیدار ویدئوکنفرانسی مدیرعامل با رابطان روابط عمومی و تجلیل از حامد شمس، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت 13

دیدار ویدئوکنفرانسی مدیرعامل با رابطان روابط عمومی و تجلیل از حامد شمس، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت 13

شماره فایل: 16722
حجم فایل: 1.14 MB | اندازه تصویر: 1575 * 1050
تعداد بازدید: 18 | آخرین بازدید:

نظرات کاربران