در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
هشت برنامه جدید صندوق بیمه اجتماعی

هشت برنامه جدید صندوق بیمه اجتماعی

دکتر محمد پوستین دوز به عنوان معاون بیمه ای و هماهنگی امور استان های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر، به تشریح هشت برنامه جدید صندوق بیمه در سال آتی پرداخت.

معاونت بیمه ای و هماهنگی امور استانها |

برگزاری جلسه شورای هماهنگی رفاه استان تهران در ستاد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر

برگزاری جلسه شورای هماهنگی رفاه استان تهران در ستاد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر

سید حمید کلانتری در جلسه شورای هماهنگی تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: پس از برداشته شدن مانع سقف سنی برای ورود افراد جهت بیمه شدن به دنبال راهکاری هستیم تا بتوانیم بحث خدمات درمانی را نیز در خدمات ارائه شده توسط این صندوق قرار دهیم.

معاونت بیمه ای و هماهنگی امور استانها |