در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
آشنایی با معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

آشنایی با معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

    معاون‌: وحیده نگین      تحصیلات: دکترای اقتصاد ...

معاونت توسعه منابع و پشتیبانی,اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی,اداره کل امور مالی,اداره کل آموزش، تشکیلات و روشها |