در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
دستورالعمل شماره 2 حق بیمه

دستورالعمل شماره 2 حق بیمه

دستورالعمل شماره 2 وصول حق بیمه مبنی بر نحوه تعیین سطح درآمدی و حق بیمه گروه های خاص اعلام شد.

مطالب |

دستورالعمل شماره 1 حق بیمه

دستورالعمل شماره 1 حق بیمه

دستورالعمل شماره 1 وصول حق بیمه مبنی بر نحوه انعقاد قرارداد و وصول حق بیمه سالیانه حق بیمه اعلام شد.

مطالب |

دستورالعمل شماره 5 نامنویسی

دستورالعمل شماره 5 نامنویسی

در اجرای تبصره «7» ماده «2» قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت استقرار مراکز موضوع این قانون در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر می باشند.

مطالب |

دستور اداری شماره 3 نامنویسی

دستور اداری شماره 3 نامنویسی

دستوراداری شماره 3 نام نویسی مبنی بر عدم نیاز به ثبت اطلاعات همسر وفرزندان در سامانه دما اعلام شد.

مطالب |

دستور اداری شماره 1 نامنویسی

دستور اداری شماره 1 نامنویسی

به منظور تسهیل در گسترش پوشش بیمه ای دستور اداری شماره 1 نام نویسی مبنی بر مدارک موردنیاز جهت نام نویسی و انعقاد قرارداد اعلام شد.

مطالب |

دستورالعمل شماره 4 نامنویسی

دستورالعمل شماره 4 نامنویسی

عضویت در صندوق برای گروه های سنی مختلف منوط به شرایطی می باشد که در دستورالعمل شماره 4 نام نویسی اعلام شد.

مطالب |

دستورالعمل شماره 1 نامنویسی

دستورالعمل شماره 1 نامنویسی

بمنظور تسهیل در پوشش بیمه گری و حذف هرگونه عوامل بازدارنده در گسترش چتر پوشش بیمه های اجتماعی برای کلیه جامعه هدف و رفع موانع و تشریفات زائد اداری در نحوه شناسایی و اخذ تاییدیه سکونت در مناطق روستایی و عشایری دستورالعمل شماره 1 نام نویسی اعلام شد.

مطالب |

انتصاب مدیرکل دفتر هیأت مدیره

انتصاب مدیرکل دفتر هیأت مدیره

طی حکمی از سوی محمد طالبی رئیس هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر حجت کاظمی به عنوان مدیرکل دفتر هیأت مدیره صندوق منصوب گردید.

مطالب |

« ۲  ۳ ۴  ۵ »
۱۲ از ۶۰ نتیجه
۳ از ۵ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰