صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
سردار جلالی در افتتاحیه مرکز ملی منابع ژنتیک کشاورزی و منابع طبیعی کشور مطرح کرد:
هشدار درباره وابسته‌سازی چرخه‌های تولید غذا به خارج/ خلاءهای قانونی بسترساز سرقت منابع ژنتیکی ایران

سردار جلالی در افتتاحیه مرکز ملی منابع ژنتیک کشاورزی و منابع طبیعی کشور مطرح کرد:
هشدار درباره وابسته‌سازی چرخه‌های تولید غذا به خارج/ خلاءهای قانونی بسترساز سرقت منابع ژنتیکی ایران

سردار غلامرضا جلالی گفت: از مهمترین موانع مدیریت منابع ژنتیکی کشور در طی ...

صفحه  1  از  90