نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
اسدالله رازانی، رئیس هیات مدیره صندوق در گردهمایی بزرگ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مطرح کرد:

خدمات بیمه‌ای، اوج ارائه خدمت به روستائیان و عشایر است
اسدالله رازانی، رئیس هیات مدیره صندوق در گردهمایی بزرگ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مطرح کرد:

خدمات بیمه‌ای، اوج ارائه خدمت به روستائیان و عشایر است

اسدالله رازانی، رئیس هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ...


شماره : 4
حسن سلیمانی نماینده  شهرستان‌های کنگاور، هرسین، صحنه، بیستون و دینور در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد :

اهتمام وتلاش جدی دولت و مجلس برای پوشش فراگیر بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
حسن سلیمانی نماینده شهرستان‌های کنگاور، هرسین، صحنه، بیستون و دینور در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد :

اهتمام وتلاش جدی دولت و مجلس برای پوشش فراگیر بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

ا دعوت دکتر خزایی، فرماندار شهرستان کنگاور، جلسه ستاد راهبردی صندوق بیمه اجتماعی ...

صفحه  1  از  42