صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
عضو هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مطرح کرد؛

نیاز به معرفی هر چه بیشتر صندوق به فعالین روستایی احساس می‌شود/ صندوق باید متولی دائم برنامه‌های روز روستا باشد
عضو هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مطرح کرد؛

نیاز به معرفی هر چه بیشتر صندوق به فعالین روستایی احساس می‌شود/ صندوق باید متولی دائم برنامه‌های روز روستا باشد

عضو هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی گفت: در حال پیگیری یک اقدام مشترک با دولت هستیم ...

استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی مطرح کرد؛

باید شکاف بین روستاها و شهرها را از بین برد/ دهیاری‌ها به عنوان نهاد غیردولتی می‎توانند در افزایش اطلاعات روستاییان کمک کنند
استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی مطرح کرد؛

باید شکاف بین روستاها و شهرها را از بین برد/ دهیاری‌ها به عنوان نهاد غیردولتی می‎توانند در افزایش اطلاعات روستاییان کمک کنند

استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی گفت: نیاز است که بازنشستگی را در محیط روستاها ...