مقررات زدایی و تفویض امور اجرایی به مدیریت‌‎های استانی و موسسات کارگزاری سراسر کشور
36398.pdf pdf (256kb)

پیرو ابلاغ سند برنامه عملیاتی سال 1400 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به شماره 10232/د/00 مورخ 11/01/1400، در راستای بهبود فرایندها و تفویض فرایندهای اجرایی به مدیریت‌های استانی و مؤسسات کارگزاری و به‌منظور تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان و ذینفعان صندوق، جلب رضایت حداکثری ایشان و همچنین تقویت جایگاه اداری واحدهای اجرایی و عملیاتی صندوق، استان‌ها و مؤسسات کارگزاری عناوین و موارد ذیل در دستور کار قرار گیرد:

الف) مقررات زدایی در حوزه نام‌نویسی و عضویت مشمولین:

با عنایت به مکانیزه شدن ثبت‌نام بیمه‌شدگان جدید و ثبت اطلاعات مربوط به فرم نام‌نویسی بیمه‌شدگان توسط مؤسسات کارگزاری در سامانه بیمه اجتماعی”سبا” و اخذ استعلام از سامانه ثبت‌احوال و دسترسی برخط همه کاربران به اطلاعات موردنیاز فرم مربوطه، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نیاز به اخذ پرینت فرم نام‌نویسی و بارگذاری مجدد آن در سامانه سبا نبوده و تکمیل اطلاعات دقیق صفحه مربوط به فرم نام‌نویسی و ثبت گزینه تأیید توسط کارگزار مربوطه در حکم تأیید اطلاعات موردنیاز می‌باشد.

اداره کل فناوری اطلاعات موظف است برای ثبت‌نام کنندگان و بیمه‌شدگان جدید امکان چاپ فرم نام‌نویسی (با کد شماره 641) و بارگذاری آن در سامانه سبا را غیرفعال نماید و نیازی به اسکن و بارگذاری فرم مذکور در گردش فرآیندهای بیمه‌ای برای بیمه‌شدگانی که از تاریخ 01/01/1395 تحت پوشش صندوق قرارگرفته‌اند نداشته باشند.

ب) تفویض امور مرتبط با حوزه نام‌نویسی بیمه‌شدگان:

اطلاعات هویتی بیمه‌شدگان  

 

1- ویرایش، اصلاح و تغییر نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، جنسیت، تاریخ تولد و تمامی اطلاعات بیمه‌شده اصلی و افراد تبعی که از طریق سازمان ثبت‌احوال قابل‌استعلام مجدد می‌باشد:

– دسترسی فوق برای مؤسسات کارگزاری و مدیریت‌های استانی صندوق در سامانه «سبا» ایجاد گردد.

– توجه گردد ملاک برقراری تعهدات بلندمدت، تاریخ تولد بیمه‌شده در زمان ثبت فرم نام‌نویسی در سامانه بیمه اجتماعی صندوق می‌باشد.

2- ایجاد دسترسی جهت حذف، اضافه و ویرایش اطلاعات افراد تبعی برای مؤسسات کارگزاری و مدیریت‌های استانی صندوق.

3- ایجاد امکان ویرایش، اصلاح و تغییر اطلاعات هویتی که از طریق سازمان ثبت‌احوال قابل‌ویرایش نمی‌باشد من‌جمله، محل صدور، محل تولد، تحصیلات بیمه‌شده اصلی و افراد تبعی برای مؤسسات کارگزاری و مدیریت‌های استانی صندوق.

– دسترسی مندرج در بند (1) و (2) صرفاً جهت تغییر اطلاعات هویتی افراد تبعی بیمه‌شدگانی است که در وضعیت متقاضی دریافت مستمری و یا مستمری‌بگیر نباشند.

اطلاعات سکونتی بیمه‌شدگان

 

 1-ایجاد دسترسی جهت تغییرات مربوط به آدرس محل سکونت و محل کار بیمه‌شده اصلی:

کلیه تغییرات با امکان ثبت درخواست تغییر و بارگذاری مدارک و ضمایم موردنیاز در سامانه «سبا» و صرفاً با تأیید مدیریت‌های استانی صندوق ممکن خواهد بود.

مدیریت‌های استانی صندوق می‌توانند رأساً با بارگذاری مدارک و ضمایم قانونی موردنیاز در سامانه «سبا» نسبت به تغییر آدرس محل سکونت و محل کار بیمه‌شده اقدام نمایند.

پس از ثبت درخواست تغییر آدرس محل سکونت و یا محل کار، فرم مربوطه جهت تأیید توسط مراجع ذیصلاح توسط کاربر تغییردهنده چاپ و در اختیار بیمه‌شده قرار گیرد تا مجدداً در سامانه بارگذاری گردد.

مؤسسات کارگزاری و مدیریت‌های استانی می‌بایست جهت تغییرات محل سکونت و محل کار بیمه‌شدگان بر اساس فرم نام‌نویسی و یا گواهی تأییدیه سکونت و اشتغال اقدام به اعمال تغییرات به شرح ذیل نمایند:

 • روستا: تغییر و انتخاب محل سکونت بر اساس تقسیمات کشوری به‌صورت پیش‌فرض و ختم به نام روستا در کادر اولیه (کشور، استان، شهرستان، بخش، دهستان، روستا) و در کادر دوم ادامه آدرس محل سکونت (خیابان، کوچه، پلاک و …) درج گردد.
 • مناطق عشایری: تغییر و انتخاب محل سکونت بر اساس تقسیمات کشوری به‌صورت پیش‌فرض و ختم به نام منطقه عشایری در کادر اولیه (کشور، استان، شهرستان، بخش، عشایر شهرستان) و در صورت نیاز در کادر دوم ادامه آدرس درج گردد.
 • شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت: تغییر و انتخاب محل سکونت بر اساس تقسیمات کشوری به‌صورت پیش‌فرض و ختم به نام شهر در کادر اولیه (کشور، استان، شهرستان، بخش، شهر) و در کادر دوم ادامه آدرس محل سکونت (خیابان، کوچه، پلاک و …) درج گردد.
 • شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت: تغییر و انتخاب محل سکونت بر اساس تقسیمات کشوری به‌صورت پیش‌فرض و ختم به نام شهر در کادر اولیه (کشور، استان، شهرستان، بخش، شهر) و در کادر دوم ادامه آدرس محل سکونت (خیابان، کوچه، پلاک و …) درج گردد.

2-ایجاد دسترسی جهت تغییرات مربوط به کد پستی محل سکونت / شماره تلفن ثابت / شماره تلفن همراه:

مؤسسات کارگزاری و مدیریت‌های استانی می‌بایست تغییرات را بر اساس قبوض آب، برق، گاز و تلفن و یا اظهار بیمه‌شده اعمال نمایند.

 • اداره کل فناوری اطلاعات موظف است دسترسی‌های لازم در خصوص ویرایش اطلاعات فوق برای بیمه‌شده اصلی و افراد تبعی وی توسط مؤسسات کارگزاری و مدیریت‌های استانی صندوق را ایجاد نماید.

 

اطلاعات مربوط به نوع بیمه‌شده/ مقام تأییدکننده/ شغل

 

1-ایجاد دسترسی جهت تغییر نوع بیمه‌شده و مقام تأییدکننده:

کلیه تغییرات مربوط به نوع و مقام تأییدکننده بیمه‌شده با ثبت درخواست تغییر و بارگذاری مدارک و ضمایم موردنیاز توسط مؤسسات کارگزاری و صرفاً با تأیید مدیریت‌های استانی صندوق میسر خواهد بود.

مدیریت‌های استانی صندوق می‌توانند رأساً با بارگذاری مدارک و ضمایم قانونی موردنیاز در سامانه سبا نسبت به تغییر نوع و مقام تأییدکننده بیمه‌شده اقدام نمایند.

پس از ثبت درخواست تغییر نوع و مقام تأییدکننده بیمه‌شده، فرم مربوطه جهت تأیید توسط مراجع ذیصلاح توسط کاربر تغییردهنده چاپ و در اختیار بیمه‌شده قرار گیرد تا مجدداً در سامانه بارگذاری گردد.

 • توجه: تغییر نوع بیمه‌شده و مقام تأییدکننده (ثبت ورود و خروج) در خصوص بیمه‌شدگان گروهی (مددجویان کمیته امداد امام خمینی و مددجویان سازمان بهزیستی) توسط مؤسسات کارگزاری و مدیریت‌های استانی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 • تغییر نوع تمامی گروه‌های بیمه‌شدگان به نوع رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری منوط به تأیید استعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای می‌باشد و در صورت عدم‌تأیید استعلام توسط سازمان راهداری پس از گذشت سه ماه از زمان ثبت درخواست، اداره کل فناوری اطلاعات نسبت به تغییر نوع بیمه‌شده و مقام تأییدکننده به حالت قبل اقدام نماید.

2-ایجاد دسترسی جهت تغییر شغل بیمه‌شده:

مؤسسات کارگزاری و مدیریت‌های استانی می‌بایست جهت تغییرات شغل بیمه‌شده اصلی بر اساس فرم نام‌نویسی، گواهی اشتغال و اظهار بیمه‌شده اقدام به اعمال تغییرات نمایند.

 • اداره کل فناوری اطلاعات موظف است دسترسی‌های لازم در خصوص ثبت درخواست ویرایش اطلاعات فوق برای بیمه‌شده اصلی توسط مؤسسات کارگزاری و مدیریت‌های استانی را ایجاد نماید.

تغییرات مربوط به شغل بیمه‌شده با ثبت درخواست تغییر و بارگذاری مدارک و ضمایم موردنیاز توسط مؤسسات کارگزاری و صرفاً با تأیید مدیریت‌های استانی صندوق ممکن خواهد بود.

مدیریت‌های استانی صندوق می‌توانند رأساً با بارگذاری مدارک و ضمایم قانونی موردنیاز در سامانه سبا نسبت به تغییر شغل بیمه‌شده اقدام نمایند.

* نکات مهم و کلیدی:

 • امکان ویرایش اطلاعات فوق به‌غیراز اطلاعات هویتی بیمه‌شده اصلی، در قسمت تغییرات شخص برای مؤسسات کارگزاری و مدیریت‌های استانی قابل‌دسترس باشد.
 • تغییرات و اصلاحات برای بیمه‌شدگانی که در وضعیت درخواست برقراری مستمری و یا مستمری‌بگیر باشند ممکن و مجاز نمی‌باشد.
 • مدیریت‌های استانی صندوق دسترسی کامل به ثبت و اعمال هرگونه تغییر را با بارگذاری مدارک و ضمایم متناسب با نوع تغییر خواهند داشت.
 • اطلاعات کامل مربوط به تاریخ و زمان و همچنین کاربر تغییردهنده در سامانه بیمه اجتماعی ثبت گردد.

ج) مقررات زدایی در حوزه انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی از صندوق به سایر صندوق‌ها:

به‌منظور مقررات زدایی، تسریع و تسهیل در فرایند انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق به سایر صندوق‌های بیمه‌ای، تصمیمات ذیل از تاریخ ابلاغ در فرایند مذکور در دستور کار قرار گیرد:

 • اسکن و بارگذاری فرم نام‌نویسی (به‌استثناء بیمه‌شدگان با تاریخ شروع عضویت سال 1384)، گواهی احراز سکونت، گواهی احراز اشتغال و گواهی احراز سلامت بیمه‌شدگان (با کدهای شماره 641، 621، 622 و 631) متقاضی انتقال سابقه در فرایند مذکور لغو و الزامی به درج مدارک فوق در سامانه سبا در فرایند مربوطه نمی‌باشد.
 • اسکن و بارگذاری فرم نام‌نویسی (با کد شماره 641) برای بیمه‌شدگانی که تاریخ شروع عضویت ایشان سال 1384 می‌باشد الزامی است.
 • اسکن و بارگذاری فرم قرارداد (با کد شماره 642) برای کلیه بیمه‌شدگان متقاضی انتقال سابقه الزامی می‌باشد.
 • ثبت ریز سوابق و حق بیمه بیمه­شدگان نزد صندوق مقصد صرفاً از ابتدای سال شروع عضویت ایشان نزد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تا پایان آخرین سال بیمه پردازی متقاضی در صندوق مبدأ (صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر) الزامی خواهد بود.
 • درصورتی‌که فرم ریز سوابق بیمه‌ای نزد صندوق مقصد (با کد شماره 422) ارائه‌شده توسط بیمه‌شده فاقد مهر و امضای شعبه باشد، شخص متقاضی می‌تواند با نگارش عبارت «ریز سوابق ارائه‌شده صحیح می‌باشد و در صورت وجود هرگونه مغایرت مسئولیت آن بر عهده اینجانب است» آن را تأیید و دیگر نیازی به اخذ مهر و امضای صندوق مقصد نیست.

د) تسهیل و تسریع در شناسایی و عضویت کشاورزان غیر ساکن در روستا:

در اجرای تبصره ذیل ماده‌واحده اصلاح بند د ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب 19/7/1391- مبنی بر گسترش پوشش بیمه‌ای صندوق در بین کشاورزان غیر ساکن در روستا و همچنین حذف هرگونه عوامل بازدارنده در نحوه شناسایی و اخذ تأییدیه اشتغال کشاورزان، ارائه بیمه‌نامه معتبر صادره توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی جهت احراز اشتغال دارنده بیمه‌نامه در مشاغل کشاورزی با رعایت موارد ذیل موردپذیرش می‌باشد:

 • بیمه‌نامه ارائه‌شده به نام شخص متقاضی عضویت نزد صندوق باشد و در تاریخ ارائه دارای اعتبار باشد (زمان اعتبار آن منقضی نشده باشد).
 • شماره بیمه‌نامه در حکم شماره معرفی‌نامه احراز اشتغال می‌باشد.
 • تاریخ بیمه‌نامه در حکم تاریخ معرفی‌نامه احراز اشتغال می‌باشد.

مسئولیت نظارت و حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاونت‌ها، ادارات کل تخصصی ذی‌ربط، مدیریت‌های استانی و مؤسسات کارگزاری‌ صندوق در سراسر کشور می‌باشد.

ارسال نظر شما

logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
 • 2,274
 • 4,191,155
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©