نحوه احراز و استعلام در قید حیات بودن، ازدواج و طلاق، بیمه پردازی و مستمری‌بگیری بازماندگان واجد شرایط تحت کفالت بیمه‌شده متوفی

مدیریت محترم صندوق در استان …

مؤسسات کارگزاری صندوق در سراسر کشور

با سلام

پیرو دستورالعمل ابلاغی شماره 29144/د/99 مورخ 06/07/99 در خصوص نحوه احراز شرایط، تشکیل پرونده بازماندگان و نحوه بررسی و اخذ استعلام در قید حیات، ازدواج و طلاق، بیمه پردازی و دریافت مستمری و با عنایت به تأکیدات مدیرعامل محترم و معاونت محترم بیمه­ای در خصوص تسهیل در شرایط بررسی و تکمیل پرونده متقاضیان مستمری بازماندگان در شرایط شیوع ویروس منحوس کرونا و با توجه به بند ث ماده 19 آئین‌نامه اجرائی صندوق که مقرر می‌دارد: افراد خانواده بیمه‌شده برای استفاده از خدمات درمانی و مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از بازماندگان واجد شرایط و نیز تعیین بازماندگان واجد شرایط مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. موارد به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 

 

نحوه استعلام در قید حیات، ازدواج و طلاق افراد واجد شرایط تحت کفالت بیمه‌شده متوفی از سازمان ثبت‌احوال:

با توجه به بررسی به‌عمل‌آمده و گزارش مدیریت‌های استانی مبنی بر عدم امکان دریافت پاسخ استعلام مکتوب از سازمان ثبت‌احوال در استان‌ها در خصوص ازدواج و طلاق بازماندگان بیمه‌شده متوفی، بدین‌وسیله اعلام می‌گردد تا زمان توافق با سازمان ثبت‌احوال و ایجاد زیرساخت لازم جهت اخذ استعلام برخط آنلاین و یا آفلاین در استان‌ها و یا به‌صورت متمرکز در ستاد مرکزی و نیز به‌منظور تسریع درروند تشکیل و تعیین تکلیف درخواست بازماندگان بیمه‌شده متوفی، مقتضی است من‌بعد بجای مکاتبه مبنی بر استعلام از سازمان ثبت‌احوال، اصل شناسنامه (تمام صفحات) فرزندان اناث مجرد غیر شاغل بالای 18 سال سن و فرزندان ذکور بالای 20 سال سن حائز شرایط برقراری مستمری، توسط کارگزاری اسکن و در سامانه سبا بارگذاری شود. منظور از اسکن اصل شناسنامه، یعنی تهیه اسکن از شناسنامه فیزیکی می‌باشد و اسکن از کپی شناسنامه قابل‌قبول نمی‌باشد.

 

لازم به ذکر است درصورتی‌که دختر بیمه‌شده متوفی مطلقه / بیوه باشد ارائه و اسکن اصل طلاق‌نامه / اصل گواهی فوت همسر مشارالیها ضروری می‌باشد.

تذکر: بدیهی است در صورت اخذ پاسخ استعلام از سازمان ثبت‌احوال، نیازی به اسکن و بارگذاری اصل شناسنامه / طلاق‌نامه / گواهی فوت نمی‌باشد.

 

نحوه استعلام سابقه بیمه پردازی و یا مستمری‌بگیر بودن بازماندگان بیمه‌شده متوفی از سایر صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه ‌اجتماعی:

1: با توجه به اینکه در حال حاضر امکان اخذ استعلام از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به‌صورت برخط و آنلاین در استان‌ها امکان‌پذیر می‌باشد فلذا این موضوع، همچنان وفق روال گذشته مورد تأکید و انجام می‌باشد.

2: در خصوص استعلام از صندوق بیمه اجتماعی نیروهای مسلح تا اطلاع بعدی این موضوع به‌صورت متمرکز توسط ستاد مرکزی و به‌صورت دوره‌ای انجام خواهد شد، فلذا استعلام مکتوب از صندوق بیمه اجتماعی نیروهای مسلح، توسط مدیریت‌های استانی تا فراهم شدن زیرساخت برخط، ضرورتی ندارد.

3: زین پس دریافت استعلام از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به‌صورت برخط و آنلاین در خصوص همسر یا همسران بیمه‌شده اصلی متوفی مرد و بالعکس نیز ضروری می‌باشد.

4: در صورت ارائه وکالت‌نامه از سوی فرزندان اناث و ذکور بالای 18 سال سن (پیوست 2) جهت واریز سهم مستمری ایشان به‌حساب مادر، نیازی به استعلام در خصوص هر یک از فرزندان از سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری مادامی‌که سهم مستمری به‌حساب مادر / پدر واریز می‌شود نیز نمی‌باشد.

نکات قابل‌توجه:

الف – درصورتی‌که دریافت‌کننده مستمری صرفاً یک نفر باشد استعلام‌ از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به‌صورت برخط صرفاً برای آن دریافت‌کننده مستمری انجام شود.

ب درصورتی‌که دریافت‌کننده مستمری بیش از یک نفر باشند اعم از همسران، فرزندان، پدر و مادر بیمه‌شده متوفی، استعلام از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری می‌بایست برای هریک از افراد واجد شرایط تحت کفالت انجام و پاسخ مربوطه اسکن و در سامانه سبا بارگذاری شود.

لازم به ذکر است منظور از دریافت‌کننده کسی است که مبلغ مستمری مقرر است به‌حساب ایشان واریز شود.

نحوه ثبت درخواست‌ برای بازماندگان و مشمولین قانون حمایت از خانواده (فرزندان اناث مطلقه/بیوه):

چنانچه تنها بازمانده مشمول دریافت مستمری بیمه‌شده متوفی دختر مطلقه/ بیوه باشد، می‌بایست در پنجره ثبت درخواست در فیلد مبنای صدور حکم، گزینه‌ی «به استناد مصوبه شماره 2 جلسه 298 هیئت‌مدیره» انتخاب و در فیلد تاریخ مبنا تاریخ درخواست متقاضی که در فرم درخواست برقراری مستمری (پیوست شماره 1 دستورالعمل) درج‌شده است، ثبت سامانه سبا شود.

تذکر مهم: در خصوص آن دسته از بیمه شدگان متوفایی که علاوه بر دختر مطلقه/ بیوه، فرد واجد شرایط مشمول دیگری جزء افراد تبعی می‌باشد (ازجمله همسر و …) مبنای صدور حکم همان گزینه‌ی «ماده 18 آیین‌نامه اجرایی» می‌باشد.

 

 

نحوه ثبت فوت بیمه شدگان متوفای، فاقد بازمانده واجد شرایط مشمول:

چنانچه بیمه‌شده متوفی علی‌رغم دارا بودن شرایط بیمه‌ای جهت برقراری مستمری، فاقد بازمانده واجد شرایط مشمول دریافت مستمری باشد، مقتضی است ضمن ویرایش علت کفالت فرد تبعی در سامانه سبا (ثبت خروج از کفالت) و بارگذاری تصویر مدارک مربوط به خروج از کفالت ایشان در پوشه مربوطه؛ بدون درج تیک عدم شمول، در فیلد مبنای صدور حکم گزینه‌ی «ماده 18 آیین‌نامه اجرایی» و در فیلد علت صدور حکم، متناسب با وضعیت بازمانده یکی از گزینه‌های زیر انتخاب و در فرآیند تأیید و ارسال شود:

1- بیمه پردازی بازمانده در صندوق یا سایر صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه اجتماعی

2- دریافت مستمری توسط بازمانده از سایر صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه اجتماعی

3- فاقد فرد واجد شرایط تحت کفالت مشمول دریافت مستمری

 

نکات قابل‌توجه در خصوص:

  • همسر بیمه‌شده اصلی متوفی مرد:

1- همسر بیمه‌شده اصلی مرد، مطابق ضوابط و مقررات می‌تواند مستمری فوت شوهر و مستمری بازنشستگی/ ازکارافتادگی خود را به‌طور هم‌زمان دریافت نماید. ازاین‌رو تداوم بیمه پردازی زنان بیمه‌شده در صندوق که مستمری فوت شوهر خود را دریافت می‌نمایند بلامانع می‌باشد و پس از احراز شرایط بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی، دریافت هم‌زمان هر دو مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان بلامانع می‌باشد.

2- ازدواج زوجه دائم متوفی مانع دریافت مستمری نمی‌باشد و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق مستمری به زوجه به‌واسطه آن، بیشترین مبلغ مستمری ملاک عمل خواهد بود.

  • فرزندان اناث و ذکور بیمه‌شده متوفی:

1- با توجه به اینکه عضویت در صندوق بر مبنای سکونت و درآمد می‌باشد درصورتی‌که فرزندان بیمه‌شده متوفی اعم از فرزندان اناث و ذکور، مادامی‌که شرایط کفالت را داشته باشند و هم‌زمان بیمه پرداز صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز باشند تا زمانی که از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی به‌تبع سوابق بیمه پردازی خود در این صندوق بهره‌مند نشده باشند مشمول دریافت مستمری بازماندگان (پدر و مادر) می‌باشند. در صورت برخورداری از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی، از یک مستمری بهره‌مند و بیشترین مستمری ملاک عمل خواهد بود.

2-درصورتی‌که فرزندان بیمه‌شده متوفی اعم از فرزندان اناث و ذکور با استناد به ماده 4 آئین‌نامه اجرائی بیمه پرداز و یا مستمری‌بگیر هر یک از سایر صندوق‌های بیمه اجتماعی باشند، مادامی‌که مشمول سایر صندوق محسوب شوند مشمول مستمری بازماندگان در این صندوق نمی‌باشند.

2- فرزندان درصورتی‌که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هریک از والدین خود باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد؛ به‌عبارت‌دیگر درصورتی‌که فوت مادر یا پدری که بیمه پرداز این صندوق یا سایر صندوق‌ها بوده‌اند، فرزندان آنان با دارا بودن شرایط کفالت می‌توانند از هر دو مستمری فوت پدر و مادر استفاده نمایند.

3- سن مشمولیت فرزندان ذکور مشغول به تحصیل نهایتاً تا 25 سالگی می‌باشد؛ مشروط بر آنکه مجرد بوده و بیمه پرداز و یا مستمری‌بگیر سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ اجتماعی نباشند.

4- در خصوص آن دسته از فرزندان ذکور بالای 20 سال سن که به‌واسطه تحصیل شخصاً مستمری دریافت می‌نمایند، اخذ و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای هر نیمسال تحصیلی ضروری می‌باشد.

5- آن دسته از فرزندان ذکور معلول که پس از فوت پدر یا مادر به دلیل ازکارافتادگی کلی درخواست دریافت مستمری بازماندگان دارند؛ درصورتی‌که ارائه مدارکی که مؤید بیماری و ازکارافتادگی کلی ایشان در زمان حیات بیمه‌شده اصلی باشد و به‌شرط تأیید کمیسیون پزشکی مبنی بر ازکارافتادگی کلی، مشمول بهره‌مندی از مستمری بازماندگان می‌باشند.

6- احراز شرایط فرزندان اناث معلول همانند سایر فرزندان اناث مجرد غیر شاغل می‌باشد و نیازی به معرفی آن‌ها به کمیسیون‌های پزشکی جهت تأیید ازکارافتادگی کلی نمی‌باشد.

7- در خصوص آن دسته از فرزندان اناث مجردی که در مقاطعی در سایر صندوق‌های بیمه‌ اجتماعی، بیمه پرداز بوده‌اند و در زمان درخواست مستمری بازماندگان، از مشمولیت سایر صندوق‌ها خارج و بیمه پرداز نباشند در صورت احراز شرایط کفالت، مشمول مستمری بازماندگان می‌باشند مشروط بر اینکه استعلام بیمه پردازی و مستمری‌بگیری ایشان از سایر صندوق‌های بیمه اجتماعی و همچنین بررسی تجرد و عدم ازدواج آن‌ها در زمان درخواست و هر شش ماه یک‌بار، انجام شود.

  • پدر و مادر بیمه‌شده متوفی و شوهر بیمه‌شده اصلی زن:

1- پدر و مادر بیمه‌شده متوفی درصورتی‌که بیمه پرداز و یا مستمری‌بگیر این صندوق و یا سایر صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه اجتماعی باشند، مشمول دریافت مستمری ناشی از فوت فرزند بیمه‌شده متوفی خود نزد این صندوق نمی‌باشند.

تذکر: درصورتی‌که پدر بیمه‌شده شخصاً بیمه پرداز اصلی و یا مستمری‌بگیر این صندوق و یا سایر صندوق‌ها باشد، درخواست مادر جهت تحت کفالت بودن توسط فرزند متوفی قابل‌بررسی و پذیرش نمی‌باشد؛ چراکه بر اساس ضوابط و مقررات
زن بدواً تحت کفالت شوهر بیمه پرداز و یا مستمری‌بگیر خود می‌باشد.

2- احراز شرایط سنی برای تحت کفالت قرار گرفتن پدر و مادر بیمه‌شده در حین فوت (تا روز فوت) 60 سال تمام سن برای پدر و 55 سال تمام سن برای مادر و برای شوهر بیمه‌شده اصلی زن 60 سال تمام سن می‌باشد در غیر این صورت صرفاً با تشخیص و تائید کمیسیون‌های پزشکی مبنی بر ازکارافتادگی کلی منطبق بر تاریخ حین فوت و یا پیش از آن امکان‌پذیر می‌باشد و ارائه مدارک از سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد امام خمینی (ره) دال بر ازکارافتادگی کلی آن‌ها کافی نمی‌باشد

3- پرداخت هزینه کمیسیون پزشکی در خصوص افراد تبعی بیمه‌شده متوفی؛ ازجمله فرزندان ذکور بالای 20 سال تمام سن معلول، شوهر بیمه‌شده اصلی زن و یا پدر و مادر متوفی توسط صندوق انجام می‌شود و از متقاضی وجهی بابت معرفی به کمیسیون پزشکی دریافت نمی‌شود.

4- شوهر مشمول تحت کفالت بیمه‌شده اصلی زن متوفی، در صورت ازدواج مجدد از کفالت بیمه‌شده زن متوفی خارج و مشمول دریافت مستمری و یا استمرار در دریافت مستمری نمی‌باشد.

تذکر: در صورت فوت یا خروج از کفالت هر یک از دریافت‌کنندگان مستمری بازماندگان و توقف در پرداخت مستمری، جهت به‌روزرسانی مدارک سایر بازماندگان، می‌بایست مطابق دستورالعمل صادره مورخ 06/07/99 با لحاظ تغییرات عنوان‌شده در این دستور اداری اقدام شود. استفاده از فرم‌های بروز و ضمیمه دستورالعمل فوق و نیز اخذ شماره تماس از سایر بازماندگان واجد شرایط کفالت ضروری می‌باشد.

نظارت و حسن اجرای این دستور اداری بر عهده مدیریت‌های استانی، مؤسسات کارگزاری، رئیس اداره امور ازکارافتادگی، بازنشستگی و مستمری بازماندگان و کارشناسان مرتبط در اداره کل تعهدات قانونی، بازنشستگی و مستمری می‌باشد.

مدیریت استان موظف است اطلاع‌رسانی این دستور اداری ، به مؤسسات کارگزاری صندوق در استان را به نحو مقتضی انجام دهد.

ارسال نظر شما

logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 1,784
  • 4,190,665
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©