نحوه نقل‌وانتقال کسور بازنشستگی و حق بیمه، بیمه‌شدگان از سایر صندوق‌های بیمه اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

در راستای اجرایی نمودن ماده 5 آئین‌نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مصوب 12/11/1383 و اصلاحیه 12/04/1384 هیات وزیران که مقرر می‌دارد نقل‌وانتقال سوابق پرداخت حق بیمه بیمه­شدگان مشمول این آئین‌نامه به صندوق‌های بیمه‌ای دیگر و بالعکس تابع قوانین و مقررات مربوط به نقل‌وانتقال بین صندوق‌ها خواهد بود

با امعان نظر به قوانین، ضوابط و مقررات مربوط به نقل‌وانتقال کسور بازنشستگی و حق بیمه بین صندوق‌های بیمه اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح زیر:

الف: قانون نقل‌وانتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مصوب 27/03/65

ب: قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب 27/10/66

پ: قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب 19/02/72

و در راستای عملیاتی نمودن بند (1) مصوبه جلسه 324 مورخ 11/10/1396 هیات مدیره صندوق در خصوص شرایط و نحوه محاسبه مابه‌التفاوت کسور بازنشستگی و حق بیمه از سایر صندوق‌های بیمه اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، بیمه‌شدگانی که درخواست نقل‌وانتقال کسور بازنشستگی و حق بیمه از سایر صندوق‌های بیمه اجتماعی (به‌استثناء صندوق بیمه اجتماعی بازنشستگی نیروهای مسلح) به این صندوق را دارند بدواً می‌بایست به کارگزاری صندوق مراجعه و نسبت به تکمیل و امضاء فرم درخواست نقل‌وانتقال کسور بازنشستگی و حق بیمه وفق بند 3 ماده 2 قرارداد بیمه اجتماعی فی‌مابین صندوق و بیمه‌شده که با استناد به ماده 3 ضوابط اجرائی ماده 6 آئین‌نامه صندوق مصوب 17/02/1384 شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد به شرح ذیل اقدام نمایند.

 

 

گام اول: ثبت درخواست توسط کارگزاری

بدواً کارگزاری می‌بایست نسبت به ثبت مکانیزه درخواست نقل کسور بازنشستگی و حق بیمه بیمه‌شده متقاضی با ورود به سامانه سبا و از نوارابزار بالای صفحه اصلی، منوی درخواست‌ها گزینه “درخواست نقل سابقه” را انتخاب و پس از وارد نمودن شماره بیمه، کلید انتخاب را کلیک نماید سپس نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به فیلدهای نام سازمان / صندوق بیمه‌ای مبدأ و شعبه مربوطه، شماره بیمه صندوق / سازمان مبدأ و تاریخ شروع و پایان سوابق موردادعای بیمه‌شده (خود اظهاری) اقدام و در پایان کلید ذخیره و بستن را کلیک می‌نماید.

کارگزاری پس از ثبت و ذخیره فرم درخواست نقل کسور بازنشستگی و حق بیمه، نسبت به پرینت فرم درخواست، اخذ امضاء و اثرانگشت بیمه‌شده، اسکن و ثبت آن از طریق گزارش تکمیل مدارک انتقال و سوابق خارجی با کد 531 در سامانه سبا اقدام و از طریق همین گزارش نسبت به تأیید و ارسال درخواست نقل کسور بازنشستگی و حق بیمه به کارشناس مدیریت استان اقدام می‌نماید.

تبصره: کارگزاری موظف و مکلف است اصل فرم درخواست نقل کسور بازنشستگی و حق بیمه را که دارای امضاء و اثرانگشت بیمه‌شده متقاضی می‌باشد را پس از اسکن و بارگذاری در سامانه سبا، به‌صورت فیزیکی نیز برای مدیریت استان ارسال تا در پرونده بیمه‌شده درج و بایگانی شود.

گام دوم: بررسی و تأیید کارشناس استان

در این مرحله کارشناس مدیریت استان از پنل دفاتر استانی، بخش نقل سوابق گزارش “درخواست‌های ثبت‌شده” کلید جستجو را کلیک کرده کلیه درخواست‌های ثبت‌شده را مشاهده و نسبت به بررسی، کنترل و تأیید هر یک از شماره بیمه‌ها با زدن کلید “تأیید و ارسال به مدیر استان” اقدام به درخواست ثبت و صدور نامه اعلام مدت و میزان سوابق (ریز سوابق)، مبلغ حق بیمه قابل‌انتقال و سایر مستندات لازم از سازمان / صندوق بیمه‌ای مبدأ می‌نماید.

در صورت عدم‌تأیید درخواست کسور بازنشستگی و حق بیمه توسط کارشناس استان به دلیل مغایرت قانونی و یا نقص در مدارک، مراتب را از طریق ” کلید عدم‌تأیید و ارجاع به کارگزاری” با ذکر نواقص به کارگزاری جهت رفع نقص و ایراد قانونی و یا مختومه نمودن درخواست به کارگزاری اعاده می‌نماید.

گام سوم: تأیید و ارسال درخواست به صندوق / سازمان بیمه‌ای مبدأ

مدیر استان از طریق گزارش درخواست‌های در انتظار صدور نامه و با کلیک بر روی دکمه جستجو کلیه درخواست‌های بیمه‌شدگان متقاضی نقل کسور بازنشستگی و حق بیمه را مشاهده و با کلیک بر روی هر یک از شماره بیمه‌ها، نسبت به ثبت و صدور نامه مربوط به هر یک از درخواست‌ها اقدام می‌نماید. پس از ثبت و صدور نامه، کارشناس استان می‌بایست از طریق گزارش درخواست‌های ثبت‌شده نسبت به اخذ پرینت از نامه و ممهور نمودن آن به مهر مدیریت صندوق در استان و ارسال آن برای صندوق / سازمان بیمه‌ای مبدأ از طریق پست سفارشی و یا به نحو مقتضی اقدام نماید.

گام چهارم: دریافت پاسخ از سازمان / صندوق بیمه‌ای مبدأ

پس از دریافت پاسخ مبنی بر اعلام مدت، میزان و مبلغ کسور بازنشستگی و حق بیمه قابل‌انتقال و مستندات مربوط به آن از سوی صندوق / سازمان بیمه‌ای مبدأ، کارشناس مدیریت استان از طریق پنل دفاتر استانی، بخش نقل سوابق، گزارش “تکمیل مدارک انتقال و سوابق خارجی” شماره بیمه، بیمه‌شده متقاضی را جستجو و نسبت به ثبت پاسخ و اسکن و درج سایر مدارک و مستندات دریافتی در سامانه سبا از طریق همین گزارش اقدام و در پایان با زدن دکمه تأیید و ارسال به مدیر، مراتب را جهت تأیید نهایی به مدیریت استان ارسال می‌نماید.

مدارک لازم در خصوص نقل‌وانتقال کسور بازنشستگی و حق بیمه از سایر صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای:

1: قرارداد بیمه اجتماعی اولیه صندوق / سازمان بیمه‌ای (مبدأ) با بیمه‌شده

2: پاسخ صندوق / سازمان بیمه‌ای مبدأ در خصوص مدت و مبلغ حق بیمه قابل‌انتقال

3: فهرست ریز کسور بازنشستگی و حق بیمه سازمان / صندوق بیمه‌ای مبدأ، در خصوص بیمه‌شده متقاضی انتقال سابقه که دارای تأیید صندوق یا سازمان بیمه‌ای مربوطه باشد

تذکر 1: با توجه به اینکه ممکن است ریز سوابق بیمه‌ای متقاضی نقل سوابق در صندوق مبدأ از طرق غیررسمی اخذ گردد ضروریست لیست مذکور به تأیید صندوق/ سازمان مبدأ رسیده باشد.

تذکر 2: مدارک مذکور پس از اسکن در سامانه سبا ثبت و تا تعیین تکلیف نهایی نحوه نگهداری پرونده فیزیکی بیمه‌شدگان متقاضی، مستندات مربوطه به‌صورت فیزیکی در پرونده بیمه‌شده درج و بایگانی می‌شود.

گام پنجم: ثبت، صدور و ارسال نامه اعلام شماره‌حساب به صندوق / سازمان بیمه‌ای مبدأ

در این مرحله مدیر استان نسبت به ثبت و صدور نامه اعلام شماره‌حساب از طریق پنل نقل سوابق دفاتر استانی گزارش درخواست‌های در انتظار صدور نامه اقدام می‌نماید. پس از ثبت و صدور نامه، کارشناس استان از طریق گزارش درخواست‌های ثبت‌شده شماره بیمه، بیمه‌شده را جستجو، انتخاب و گزینه چاپ نامه صدور اعلام شماره‌حساب را کلیک و سپس نامه امضاءشده را پرینت و ممهور به مهر مدیریت صندوق در استان نموده و به‌صورت فیزیکی و از طریق پست سفارشی و یا به نحو مقتضی به صندوق / سازمان بیمه‌ای مبدأ ارسال می‌نماید.

 

 

گام ششم: وصول چک کسور بازنشستگی و حق بیمه

کارشناس استان پس از دریافت چک کسور بازنشستگی و حق بیمه قابل‌انتقال از صندوق/ سازمان بیمه‌ای مبدأ، از طریق گزارش درخواست‌های ثبت‌شده شماره بیمه، بیمه‌شده را جستجو و اطلاعات چک را وارد سامانه سبا نموده سپس دکمه تأیید و ارسال به مدیر استان را کلیک می‌نماید.

تبصره: اسکن چک کسور بازنشستگی و حق بیمه و ثبت آن در سامانه سبا از طریق گزارش“تکمیل مدارک انتقال و سوابق خارجی” توسط کارشناس استان الزامی می‌باشد.

مدیر استان نیز از طریق گزارش درخواست‌های در انتظار تأیید “ تمامی شماره بیمه‌های منتظر تأیید حساب انفرادی را جستجو و با کلیک بر روی هر شماره‌ی بیمه و انتخاب دکمه تأیید و ارسال به اداره کل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی (ستاد) مراتب را جهت بررسی، محاسبه و تأیید حساب انفرادی بیمه‌شده به اداره کل مذکور ارسال می‌نماید.

تبصره: پس از تأیید نهایی درخواست نقل کسور بازنشستگی و حق بیمه، مدیریت استان موظف و مکلف است چک حق بیمه قابل‌انتقال دریافتی از صندوق / سازمان بیمه‌ای مبدأ و نامه مربوط به آن را، جهت وصول چک به اداره کل امور مالی طی نامه‌ای رسمی و از طریق سیستم اتوماسیون اداری چارگون (دیدگاه) و همچنین به‌صورت فیزیکی ارسال و اداره کل مذکور نیز موظف است پس از وصول چک اطلاعات مربوط به وصول چک را به نحو مقتضی در سامانه سبا ثبت نماید.

گام هفتم: بررسی، محاسبه، تأیید حساب انفرادی جهت تولید شناسه مابه‌التفاوت کسور بازنشستگی و حق بیمه

کارشناس نقل‌وانتقال سوابق اداره کل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی (ستاد) از طریق گزارش افراد منتظر تأیید حساب انفرادی- نقل حساب انفرادی بیمه‌شده را بررسی، محاسبه و تأیید می‌نماید در صورت مشاهده هرگونه ایراد قانونی و یا نقص در مدارک، کارشناس نقل‌وانتقال سوابق (ستاد) مراتب را با ذکر نواقص و از طریق زدن دکمه ارجاع به کارشناس استان موارد را جهت رفع نقص و مغایرت قانونی و یا مختومه نمودن درخواست به مدیریت استان اعاده می‌نماید.

در صورت تأیید حساب انفرادی بیمه‌شده، کارشناس استان و یا کارگزاری از طریق گزارش درخواست‌های ثبت‌شده شماره بیمه، بیمه‌شده را جستجو، انتخاب و نسبت به ایجاد شناسه مابه‌التفاوت حق بیمه قابل پرداخت از طریق کلید تولید شناسه مابه‌التفاوت اقدام و از طریق گزارش “درخواست‌های تکمیل‌شده ” شماره بیمه، بیمه‌شده را جستجو، انتخاب و فیش مابه‌التفاوت حق بیمه قابل پرداخت را چاپ و تحویل بیمه‌شده جهت واریز از طریق دستگاه پوز صندوق، درگاه اینترنتی و یا مراجعه

 

مستقیم به شعب بانک کشاورزی به‌حساب متمرکز شماره 600609 صندوق نزد بانک کشاورزی می‌نماید.

گام هشتم: ثبت مدت و میزان سوابق منتقله (خارجی) در حساب انفرادی بیمه‌شده

پس از وصول چک کسور بازنشستگی و حق بیمه به‌حساب شماره 257787951 بنام صندوق نزد بانک رفاه کارگران و تأیید آن توسط اداره کل امور مالی و پرداخت فیش مابه‌التفاوت کسور بازنشستگی و حق بیمه به‌حساب متمرکز 600609 بنام صندوق نزد بانک کشاورزی توسط بیمه‌شده و پس از ثبت اطلاعات مالی هر دو فرآیند مذکور در سیستم بیمه اجتماعی (سامانه سبا) مدت و میزان سابقه و مبلغ حق بیمه منتقل‌شده در حساب انفرادی بیمه‌شده به‌عنوان سابقه خارجی ثبت و قابل‌مشاهده خواهد بود.

تذکر مهم:

با استناد به قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون مصوب 09/02/1380 که مقرر می‌دارد ” سوابق خدمت غیر مشمول قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت گردیده است با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه‌التفاوت بر اساس محاسبات بیمه‌ای آن طبق قوانین و ضوابط موجود صرفاً در تعیین مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان قابل احتساب می‌باشد مشروط بر آن‌که افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تأمین اجتماعی باشند

با استناد به قانون مذکور، تأکید می‌نماید سوابق منتقله از سایر صندوق‌های بیمه اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر صرفاً در تعیین میزان مستمری استحقاقی بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان وفق بند الف ماده 19 آئین‌نامه اجرائی صندوق قابل احتساب می‌باشد و در شرایط احراز جهت بهره‌مندی از مزایا و تعهدات بلندمدت مقرر در آئین‌نامه اجرائی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بلااثر می‌باشد.

مسئولیت نظارت و حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاونت‌ها، ادارات کل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی، تعهدات قانونی، آمار و فناوری اطلاعات و محاسبات بیمه‌ای، امور مالی، مدیریت استان و کارگزاری‌های صندوق در سراسر کشور می‌باشد.

ارسال نظر شما

logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 557
  • 4,189,438
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©