آذربايجان شرقی

getostanwitholdies

صندوق بیمه اجتماعی استان آذربایجان شرقی

براساس گزارش عملکرد 1399 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان آذربایجان شرقی موفق شد که از جمعیت مشمول268هزار و 208  نفری خود حدود 144  هزار و 750 نفر را تحت پوشش بیمه خود قرار دهد، براساس آمارهای این گزارش حدود 19هزار و 524 نفر بیمه شده این استان مستمری بگیر این صندوق هستند. در حال حاضر درکل سطح استان حدود 102 کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی مشغول به ارائه خدمت هستند.

بیمه شده فعال
0
بیمه شده فعال
مستمری بگیر بازنشسته
0
مستمری بگیران

معرفی تیم استان آذربایجان شرقی

خدمت در صندوق کمک به هم نوع و موجب رضایت و قرب الهی و اجر جمیل در آخرت می‌شود

آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز

مدیر کارگزاری: امیر قابل نژاد

کد کارگزاری: 51138

حدود 2 سال است که عضو خانواده کارگزاران صندوق در  تبریز است،  مهار تهای ارتباطی و فن بیان بالا، وجدان کاری، مسئولیت پذیری، صداقت و درستکاری، تعهد و وفادار ی را از دلایل موفقیت خود نام میبرد و میگوید: چاپ  اطلاعیه و آگهی در سطح شهر و روستاها  و توزیع پوشه با آرم و مزایای صندوق روی آن و اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی و برگزاری جلسات متعدد را از مهمترین اقدامات خود در جهت عملکرد خود میاند.از نظر او وجود صندوق به دلیل تقویت و توسعه فرهنگ بیمه ای، کاهش بار مالی خسارت و صدمات در  سطح جامعه هدف و ایجاد امنیت و آرامش در سطح زندگ عمومی مردم بسیار ضروری است، و میگوید خدمت در صندوق کمک به هم نوع و موجب رضایت و قرب الهی و اجر جمیل در آخرت می‌شود.

خدمت به مردم علاوه بر اجر دنیوی دارای اجر اخروی است

آذربایجان شرقی - شهرستان سراب

مدیر کارگزاری: مهدی زمانی

کدکارگزاری: 510112

نیز از دیگر اعضای خانواده صندوق در شهرستان سراب استان آذربایجان شرقی است که از بدو تاسیس این صندوق همراه ما است، مدیریت و نظارت خوب، برخورداری از روابط عمومی بالا و ایجاد اعتماد بین جامعه هدف را از دلایل اصلی موفقیت خود میداند. او رسیدگی به مشکلات بیمه شدگان، مراجعه حضوری به روستاها، ارتباط شبانه روزی با مردم و برخورداری از نیروهای متخصص و دانش بومی را از اقدامات خود برای عملکرد بهتر نام میبرد.

وجود صندوق را نوعی موهب برای جامعه روستایی و عشایر میداند و آن را نوعی ضرورت مهم برای جامعه روستایی و عشایر نام میبرد.شناسایی مناطق محروم و مراجعه حضوری به آن مناطق، تبلیغات گسترده و اهدای لوایح مستمری بگیران، شناسایی بیمه شدگان غیرفعال را از جمله اقدامات آینده خود نام میبرد.او خدمت به مردم را علاوه بر اجر دنیوی دارای اجر اخروی میداند.

خوشحالم که یکی از سربازان صندوق بیمه اجتماعی هستم

آذربایجان شرقی - شهرستان مرند

مدیر کارگزاری: مرتضی تاری زاده

کد کارگزاری: 510119

مرتضی تاری زاده از کارگزاران مرند استان آذربایجان شرقی است، تبلیغات چهره به چهره، حضور در مجامعه و تشریح اهداف صندوق، ارتباط با نهادیهای مرتبط و مورد اعتماد مردم ازجمله فرمانداریها را از دلایل موفقیت خود نام میبرد.وجود صندوق را به دلیل نیاز جامعه روستایی از ضرورتهای اصلی میداند و میگوید به دلیل محدودیتهای حاصل از کرونا باید بیشتر بر فعالیت در فضای مجازی تمرکز کنیم.میگوید چون خود روستا زاده است و پدرش از بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی است، بنابراین وجود صندوق برای او بسیار مقدس است.خوشحالم که یکی از سربازان صندوق بیمه اجتماعی هستم.

 

51043

هیچ سعادتی بالاتر از خدمت به خلق نیست

آذربایجان شرقی - شهرستان هریس

مدیر کارگزاری: علی نوری

کد کارگزاری: 51043

علی نوری از اعضای قدیمی در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی است، شناخت کامل از منطقه و جلب اعتماد مردم و شناخت اهالی و تعامل با شوراها و دهیاران و بزرگان محلی را از جمله دلایل موفقیت خود میداند.در دسترس بودن، رسیدگی به امور بیمه شدگان، تبلیغات گسترده اعم از نصب بنر و غیره در جاده های اصلی و فرعی ، فعالیت در فضای مجازی را ازجمله دلایل موفقیت خود نام میبرد.وجود صندوق را به دلیل ارج نهادن به روستاییان و عاملی برای کاهش مهاجرت آنها ضروری میداند.او قصد دارد تا با مراجعه حضوری به روستاها فاقدین پوشش بیمه ای را تحت پوشش بیمه قرار دهد.هیچ سعادتی بالاتر از خدمت به خلق نیست و خوشحالم که این سعادت نصیب من شده است.

ایجاد شعف وپویایی در دست گیری از روستاییان وعشایر است

آذربایجان شرقی - شهرستان هریس

مدیر کارگزاری: رضا عدالتخواه

کد کارگزاری: 51002

رضا عدالت کارگزار شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی است و خواه از بدو تاسیس همراه صندوق بوده، او تلاش وپشت کار شبانه روزی، حضور مستمر دربین روستائیان وعشایر وتشریح مزایای بیمه به صورت چهره به چهره وصداقت وپاکدستی را از دلایل موفقیت خود میداند.تبلیغات وسیع در فضای مجازی و عضویت در اکثر کانالهای مجازی شهرستان، جلب اعتماد بیمه شدگان، نصب بنر وچاپ آگهی تبلیغاتی ودیوار نویسی درکلیه روستاها، ایجاد غرفه صندوق در جشنواره های محلی شهرستان، حضور مدیریت محترم استان درشهرستان در جهت اهداء حکم مستمری باحضور فرماندار محترم وسایر مسئولین و غیره را از نمونه اقدامات اصلی خود نام میبرد.از نظر او وجود صندوق به دلیل تضمین آینده وایجاد امید در بین قشر محروم جامعه، کاهش مهاجرت روستاییان و ایجاد انگیزه وخود باوری در بین روستاییان را ضروری میداند.ایجاد شعف وپویایی در دست گیری از روستاییان وعشایر  که این هم محبت وخواست الهی است که بنده در خدمت این عزیزان زحمتکش باشم .

خوشحالم که میتوانم سهم کوچکی در بهبود زندگی و آینده افراد ضعیف و زحمت کش کشورم داشته باشم

آذربایجان شرقی - شهرستان مراغه

مدیر کارگزاری: علی صابریان

کدکارگزاری: 51109

علی صابریان از اعضای جدید خانواده صندوق بوده و از سال 1396 در صندوق شهرستان مراغه آذربایجان شرقی مشغول به ارائه خدمت است. او صداقت و شفافیت را از دلایل اصلی موفقیت خود میداند ومیگوید: دیدار چهره به چهره با روستاییان، اطلاع رسانی در سطح منطقه فعالیت خود و استفاده از تجارب افراد موفق از اقداماتی است که انجام داده است.از نظر او وجود صندوق به منظور بهبود وضعیت اقشار کم درآمد روستایی و عشایری بسیار ضروری است.بنی آدم اعضای یک پیکرند و چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. خوشحالم که میتوانم سهم کوچکی در بهبود زندگی و آینده افراد ضعیف و زحمت کش کشورم داشته باشم.

خوشحالم که میتوانم سهم کوچکی در بهبود زندگی و آینده افراد زحمتکش کشورم داشته باشم

آذربایجان شرقی - شهرستان مراغه

مدیر کارگزاری: هادی هادوی

کدکارگزاری: 51048

هادی هادوی با 15 سال سابقه فعالیت در کارگزاری صندوق از عضو قدیمی خانواده بزرگ صندوق بیمه اجتماعی در شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی است، مهارت ارتباطی خوب، درستکاری و صداقت، کار سیستمی، مذاکره و انعطاف پذیری و وفاداری به مشتری و به روز بودن اطلاعات را از جمله دلایل موفقیت خود نام میبرد.چاپ و توزیع اطلاعیه، پوشه با آرم صندوق، برگزاری جلسات متعدد با دهیاران تماس و پیگیری با بیمه شدگان، اطلاع رسانی از شبکه های اجتماعی از جمله اقدامات او در جذب بیمه شدگان است.از نظر هادوی وجود صندوق به دلیل ایجاد محیط امن و آرامش خاطر در زندگی مردم، حمایت و توانمند سازی روستاییان به عنوان نیروی انسانی و تقویت زیرساختها بسیار ضروری است.به عقیده او صندوق در ارتقای امنیت اجتماعی و احساس تعلق بیمه شدگان به محل سکونت خود شده و از این نظر بسیار با ارزش است.

عبادت به جز خدمت حلق نیست؛

خرم آنکس که در این محنت گاه … خاطری را سبب تسکین است

خوشحالم که در تضمین آینده بیمه شدگان و فرزندان آنها سهیم هستم

آذربایجان شرقی - میانه

مدیر کارگزاری: فاطمه عباسی

کدکارگزاری: 51112

فاطمه عباسی با 10 سال سابقه همکاری از اعضای قدیمی خانواده صندوق بیمه اجتماعی در شهرستان میانه آذربایجان شرقی است، او مشتری مداری و ارتباط قوی و تعیین هدف را از مهمترین دلایل موفقیت خود میداند و مانند دیگر همکارانش پخش تراکت، نصب بنر و حضور در روستاها را از مهمترین دلایل موفقیت خود میداند.وجود صندوق را به دلیل تضمین آینده بیمه شدگان و فرزندان آنها ضروری میداند و میگوید بسیار خوشحال است که میتواند در این راه به جامعه کشاورز و روستایی کمک کند.

WhatsApp Image 2021-08-22 at 12.16.22

اینکه میتوانم یکی از مشکلات روستاییان را حل کنم برایم کافی است

آذربایجان شرقی - هوراند

مدیر کارگزاری: علی علیزاده

کد کارگزاری: 51039

علی علیزاده با 12 سال سابقه از اعضای قدیمی خانواده صندوق در  آذربایجان شرقی است، دیدار چهره به چهره با روستاییان، تبلیغ مستمر و دیدار با مسئولین ومقامات ذی ربط را از مهمترین دلایل موفقیت خود میداند و میگوید اعطای احکام مستری بگیران با حضور مدیران ارشد استانی مانند فرمانداران ودهیاران و بخشداران از مهمترین اقدامات اوست و وجود صندوق را به دلیل ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای روستاییان و کشاورزان ضروری میداند.همین که بتوانم یکی از مشکلات روستاییان را حل کنم برایم کافی است.

logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©