Tags

Tag: مقالات علمی

بررسی تأثیر گسترش راههای روستایی بر شاخص فقر روستایی در استانهای ایران

پيامدهاي نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و سياسي فقر، دولتها را بر آن داشته تا بهبود وضعيت فقرا را در صدر اولويتهاي خود قرار دهند. از اين
رو براي سياستگذاران شناخت درست از ميزان فقر و نيز بررسي چگونگي اثرگذاري متغيرهاي اقتصادي و ساير عوامل تأثيرگذار بر آن به ويژه در
مناطق روستايي، اهميت بالايي دارد. هدف اين تحقيق بررسي تأثير گسترش راههاي روستايي بر فقر در مناطق روستايي 28 استان کشور طي دوره 1380- 1395 ، با استفاده از ريز دادههاي طرح هزينه درآمد خانوار است.

متن خبر >

الگوی بازاریابی مقصدهای گردشگری روستایی در ایران

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی بازاریابی گردشگری روستایی در ایران است. فلسفة پژوهش تفسیرگرایی، رویکرد آن کیفی و استراتژی پژوهش، مطالعه موردی است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه چند موردی و رویکرد کثرت گرایانه، هفت سازمان از سازمان های فعال ایران در صنعت گردشگری انتخاب و بررسی شد و در نهایت با هفت نفر از مدیران و نخبگان آنان مصاحبه به عمل آمد.

متن خبر >
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

آمار بازدید وب سایت:
  • 1,847
  • 4,190,728
تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©